bannerikuva
Etusivu / Palvelut
 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiossa toimii monialainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseninä ovat kouluterveydenhoitaja, rehtori, opinto-ohjaaja, psykologi ja kuraattori.

 • Arkistot

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

 • Asuminen

 • Demokratia

  • Vaalit

   Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä sekä kuntavaalien ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta kunnassa.

  • Yhteispalvelu/asiointipiste

   Asiointipisteestä saa valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Eläinlääkäripalvelut

   Eläinlääkäripalvelua saa arkipäivisin virka-aikana,

  • Eläinlääkäripäivystys

   Eläinlääkäripäivystys toimii vuoden kaikkina päivinä. Päivystys on tarkoitettu vain välitöntä hoitoa vaativia sairaustapauksia varten.

  • Löytöeläinpalvelut

   Lapinlahden kunnan löytöeläimet ottaa vastaan Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari päivittäin 8-18.

 • Eläkkeet

 • Ensiapu ja päivystys

  • Hammashoidon päivystys

   Ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

  • Lääkäripäivystyksen palvelut

   Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa kotikunnasta riippumatta. Päivystystä on oltava saatavilla 24/7 kohtuullisen etäisyyden päässä.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusta annetaan kunkin yksikön laatiman, valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan pohjautuvan, esiopetussuunnitelman perusteella.

 • Hyvinvointipalvelujen tukipalvelut

  • Apuvälinepalvelut

   Kunta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarjoamisesta. Apuvälineiden saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama apuvälineen tarve.

  • Hoitotarvikejakelu

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunnan tulee järjestää saataville.

 • Jätehuolto

  • Jätehuolto

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät

  • Jätehuolto

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kasvatus- ja perheneuvonta

  • Perheneuvolan palvelut

   Kunta tarjoaa lapsiperheille perheneuvolan palveluita lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi ja perheen arjessa selviytymiseen.

 • Kiinteistöt

 • Kirjastot

  • Kirjastopalvelut

   Lapinlahden kunnassa sinua palvelevat kolme toimipistettä: Lapinlahden pääkirjasto, Varpaisjärven lähikirjasto ja kirjastoauto Kirja-LaVa.

 • Korjaus- ja energia-avustukset

  • Korjausavustukset

   Avustuksen hakeminen tapahtuu vuoden 2017 alkaen suoraan Asuntorahaston kautta linkki www.ara.fi.

 • Korkeakoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

  • Lukiokoulutus

   Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio on toiminut erikoislukiona vuodesta 1987 lähtien. Se on yksi Suomen kuudesta valtioneuvostolta erityistehtävän saa

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Kotihoito

   Kotihoito on tarkoitettu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumisen tukemiseen.

  • Kotihoito

   Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria- ja turvapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto ja ylläpitosiivous. Kotihoito auttaa palvelujen järjestämisessä.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiossa toimii monialainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseninä ovat kouluterveydenhoitaja, rehtori, opinto-ohjaaja, psykologi ja kuraattori.

 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  • Kouluterveydenhuollon palvelut

   Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

  • Opiskeluterveydenhuollon palvelut

   Kunnan järjestämään opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta.

 • Koulutus

 • Kulttuuri

  • Kirjastopalvelut

   Lapinlahden kunnassa sinua palvelevat kolme toimipistettä: Lapinlahden pääkirjasto, Varpaisjärven lähikirjasto ja kirjastoauto Kirja-LaVa.

 • Kuntoutus

  • Fysioterapian palvelut

   Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen.

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

   Lääkinnällinen kuntoutus on neuvontaa, tutkimuksia, toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta.

  • Puheterapian palvelut

   Puheterapia on tarkoitettu niille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

 • Lasten päivähoito

 • Lastensuojelu

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan mm. sosiaalisista ja taloudellisista sekä jaksamissyistä.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta/nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sitten kun sijaishuolto on päättynyt.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Uimarannat

   Lapinlahden kunnan ylläpitämät uimarannat

 • Liikunta ja urheilu

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiossa toimii monialainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseninä ovat kouluterveydenhoitaja, rehtori, opinto-ohjaaja, psykologi ja kuraattori.

  • Lukiokoulutus

   Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio on toiminut erikoislukiona vuodesta 1987 lähtien. Se on yksi Suomen kuudesta valtioneuvostolta erityistehtävän saa

 • Luonnonvaraiset kasvit ja eläimet

  • Löytöeläinpalvelut

   Lapinlahden kunnan löytöeläimet ottaa vastaan Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari päivittäin 8-18.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Metsä-, vesi- ja mineraalivarat

  • Eläinlääkäripalvelut

   Eläinlääkäripalvelua saa arkipäivisin virka-aikana,

  • Eläinlääkäripäivystys

   Eläinlääkäripäivystys toimii vuoden kaikkina päivinä. Päivystys on tarkoitettu vain välitöntä hoitoa vaativia sairaustapauksia varten.

 • Museot

  • Museopalvelut

   Varpaisjärven kotiseutumuseo ja Hevosajoneuvomuseo Hepola kertovat Varpaisjärven historiasta.

 • Neuvolapalvelut

  • Lastenneuvolapalvelut

   Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja kunnan neuvolapalveluihin. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä.

  • Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

   Kunta järjestää aikuisille ja nuorille maksutonta perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa sekä muita lisääntymisen ja seksuaaliterveyden palveluita.

  • Äitiysneuvolapalvelut

   Raskaana oleva nainen perheineen on oikeutettu kunnan äitiysneuvolapalveluihin, joissa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan sekä äidin terveyttä.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Palotarkastus

   Lapinlahdella palotarkastuksista vastaa Pohjois-Savon pelastuslaitos

 • Palveluja työnantajalle

  • Työterveyshuollon palvelut

   Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto.

 • Perheiden palvelut

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa lasten hoidossa ja kotitöiden tekemisessä silloin, kun perheessä on tuen tarvetta.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

  • Lastenvalvojan palvelut

   Kunnan lastenvalvoja hoitaa isyysasioita ja vahvistaa sopimukset lasten asumisesta, huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta.

  • Lyhytaikainen hoito

   Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

  • Perhekuntoutus

   Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhe saa siinä tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

  • Perhetyö

   Perhetyö toteutuu kotiin annettavana palveluna tai ryhmätoimintana. Perhetyö on ohjausta, neuvontaa ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaamista.

  • Perusopetus

   Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua

  • Yhteispalvelu/asiointipiste

   Asiointipisteestä saa valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta

 • Perusopetus

 • Perusterveydenhuolto

  • Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

   Kuntalaisilla on oikeus kunnan järjestämään hoitajan ja lääkärin vastaanottoon. Tarpeellinen hoito on järjestettävä kohtuullisessa 3 kk:n ajassa.

 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

  • Mielenterveyspalvelut

   Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ.

 • Rakentaminen

 • Rokotukset

  • Rokotuspalvelut

   Alle kouluikäisten rokotukset annetaan neuvolassa ja kouluikäisten kouluterveydenhuollossa sekä aikuisten rokotukset terveyskeskuksessa.

 • Röntgen, laboratorio ja muut tutkimuspalvelut

  • Kuvantamispalvelut

   Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa. Tutkimuksia tekevät mm. terveyskeskukset, sairaalat ja yksityiset.

  • Seulontatutkimukset

   Kunta järjestää seulontatutkimuksia tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Seulonnat ovat maksuttomia.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle

 • Sosiaalipalvelut

  • Hoivapalvelut

   Hoivaosasto tarjoaa laitoshoitoa paljon apua tarvitseville asiakkaille.

  • Ikäihmisten neuvola

   Ennalta ehkäisevää ikääntyville tarkoitettua palvelua

  • Kotihoito

   Kotihoito on tarkoitettu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumisen tukemiseen.

  • Kotihoito

   Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria- ja turvapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto ja ylläpitosiivous. Kotihoito auttaa palvelujen järjestämisessä.

  • Lastenvalvojan palvelut

   Kunnan lastenvalvoja hoitaa isyysasioita ja vahvistaa sopimukset lasten asumisesta, huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta.

  • Lyhytaikainen hoito

   Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

  • Omaishoidontuki

   Omaishoitolakiin (937/2005) perustuvaa palvelua

  • Perusopetus

   Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua

  • Päihdehuolto

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen ohjausta ja neuvontaa päihdeasioissa.

  • Sosiaaliasiamies

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä apua.

  • Toimeentulotuki

   Kunta myöntää hakemuksesta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuesta vastaa Kansaneläkelaitos v. 2017 alusta alkaen.

  • Yhteispalvelu/asiointipiste

   Asiointipisteestä saa valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta

 • Suun ja hampaiden terveydenhuolto

  • Hammashoidon päivystys

   Ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

  • Koululaisten suun terveydenhuolto

   Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaat tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa. Kunnan tarjoama hoito on maksutonta.

  • Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

   Kunta vastaa mm. lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suun terveydenhuollosta, YTHS yliopisto-opiskelijoiden.

  • Suun terveydenhuolto

   Kunnan suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset sekä ohjaus eteenpäin.

 • Taiteet

 • Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus

  • Lyhytaikainen hoito

   Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

  • Ravitsemusterapian palvelut

   Ravitsemusterapiapalveluihin sisältyy sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä erityisruokavalioihin liittyvä ravitsemusohjaus.

  • Terveyskeskuksen laitoshoito

   Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan päiväpotilaita sekä lyhytaikais- ja pitkäaikaishoidossa sekä saattohoidossa olevia potilaita.

 • Terveystarkastukset

 • Tienpito

 • Tilaisuuksien järjestäminen

 • Tuotantoeläimet

  • Löytöeläinpalvelut

   Lapinlahden kunnan löytöeläimet ottaa vastaan Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari päivittäin 8-18.

 • Työ ja työttömyys

 • Työkyky ja ammatillinen kuntoutus

  • Työterveyshuollon palvelut

   Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto.

 • Työterveyshuolto

  • Työterveyshuollon palvelut

   Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto.

 • Työttömän tuet ja etuudet

 • Vaalit

  • Vaalit

   Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä sekä kuntavaalien ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta kunnassa.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Nuorilla on Lapinlahdella kaksi nuorisotilaa, jotka ovat avoinna tiistaista perjantaihin joka viikko

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kaskihovi on Lapinlahden kunnan omistama kiinteistöyhtiö, joka hoitaa kaikki vuokra-asumiseen liittyvät tehtävät.

 • Ympäristö

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat