bannerikuva
Etusivu / Palvelut
 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Lukiossa toimii monialainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseninä ovat kouluterveydenhoitaja, rehtori, opinto-ohjaaja, psykologi ja kuraattori.

 • Arkistot

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

 • Asuminen

 • Demokratia

  • Vaalit

   Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä sekä kuntavaalien ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta kunnassa.

  • Yhteispalvelu/asiointipiste

   Asiointipisteestä saa valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Eläinlääkäripalvelut

   Peruseläinlääkäripalvelua saa kunnalta arkipäivisin virka-aikana ja kiireellistä eläinlääkäriapua kaikkina vuorokaudenaikoina.

   Eläinlääkäripalvelua saa arkipäivisin virka-aikana,

  • Eläinlääkäripäivystys

   Virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkintäapua saa kunnan eläinlääkäripäivystyksestä.

   Eläinlääkäripäivystys toimii vuoden kaikkina päivinä. Päivystys on tarkoitettu vain välitöntä hoitoa vaativia sairaustapauksia varten.

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Lapinlahden kunnan löytöeläimet ottaa vastaan Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari päivittäin 8-18.

 • Eläkkeet

 • Ensiapu ja päivystys

  • Hammashoidon päivystys

   Ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

  • Lääkäripäivystyksen palvelut

   Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa kotikunnasta riippumatta. Päivystystä on oltava ympäri vuorokauden kohtuullisen etäisyyden päässä.

   Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa kotikunnasta riippumatta. Päivystystä on oltava saatavilla 24/7 kohtuullisen etäisyyden päässä.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

   Esiopetusta annetaan kunkin yksikön laatiman, valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan pohjautuvan, esiopetussuunnitelman perusteella.

 • Hyvinvointipalvelujen tukipalvelut

  • Apuvälinepalvelut

   Kunta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarjoamisesta. Apuvälineiden saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama apuvälineen tarve.

  • Hoitotarvikejakelu

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunta järjestää tarjolle. Näitä ovat mm. diabetestarvikkeet.

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunnan tulee järjestää saataville.

 • Jätehuolto

  • Jätehuolto

   Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti.

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät

  • Jätehuolto

   Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti.

   Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kasvatus- ja perheneuvonta

  • Perheneuvolan palvelut

   Kunnan kasvatus- ja perheneuvolat auttavat perheitä lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämisessä ja tukevat perheen arjessa selviytymistä.

   Kunta tarjoaa lapsiperheille perheneuvolan palveluita lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi ja perheen arjessa selviytymiseen.

 • Kiinteistöt

  • Tonttijako

   Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa.

   Tonttijako

 • Kirjastot ja tietopalvelut

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Lapinlahden kunnassa sinua palvelevat kolme toimipistettä: Lapinlahden pääkirjasto, Varpaisjärven lähikirjasto ja kirjastoauto Kirja-LaVa.

 • Korjaus- ja energia-avustukset

  • Korjausavustukset

   Avustuksen hakeminen tapahtuu vuoden 2017 alkaen suoraan Asuntorahaston kautta linkki www.ara.fi.

 • Korkeakoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio on toiminut erikoislukiona vuodesta 1987 lähtien. Se on yksi Suomen kuudesta valtioneuvostolta erityistehtävän saa

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Kotihoito

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua.

   Kotihoito on tarkoitettu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumisen tukemiseen.

  • Kotihoito

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua.

   Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria- ja turvapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto ja ylläpitosiivous. Kotihoito auttaa palvelujen järjestämisessä.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Lukiossa toimii monialainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseninä ovat kouluterveydenhoitaja, rehtori, opinto-ohjaaja, psykologi ja kuraattori.

 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  • Kouluterveydenhuollon palvelut

   Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

   Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

  • Opiskeluterveydenhuollon palvelut

   Kunnan järjestämään opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta. YTHS vastaa yliopisto-opiskelijoista.

   Kunnan järjestämään opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta.

 • Koulutus

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua

  • Yhteispalvelu/asiointipiste

   Asiointipisteestä saa valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta

 • Kulttuuri

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Lapinlahden kunnassa sinua palvelevat kolme toimipistettä: Lapinlahden pääkirjasto, Varpaisjärven lähikirjasto ja kirjastoauto Kirja-LaVa.

 • Kuntoutus

  • Fysioterapian palvelut

   Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen.

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

   Lääkinnällinen kuntoutus on neuvontaa, tutkimuksia, toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta.

  • Puheterapian palvelut

   Puheterapia on tarkoitettu niille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

 • Lasten päivähoito

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

   Lapinlahden kunnan järjestämä päivähoito on päiväkoti, perhepäivä- tai ryhmäperhepäivähoitoa

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistot tarjoavat turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Lapinlahden leikkipuistot.

 • Lastensuojelu

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan mm. sosiaalisista ja taloudellisista sekä jaksamissyistä.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta/nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sitten kun sijaishuolto on päättynyt.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Uimarannat

   Lapinlahden kunnan ylläpitämät uimarannat

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistot tarjoavat turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Lapinlahden leikkipuistot.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Lukiossa toimii monialainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka jäseninä ovat kouluterveydenhoitaja, rehtori, opinto-ohjaaja, psykologi ja kuraattori.

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio on toiminut erikoislukiona vuodesta 1987 lähtien. Se on yksi Suomen kuudesta valtioneuvostolta erityistehtävän saa

 • Luonnonvaraiset kasvit ja eläimet

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Lapinlahden kunnan löytöeläimet ottaa vastaan Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari päivittäin 8-18.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

   Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

  • Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

   Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

  • Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

   Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

   Rakennuksen sijainnin merkitseminen, sijaintikatselmus.

  • Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

   Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

   Yleiskaava kertoo miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamiseen asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

 • Metsä-, vesi- ja mineraalivarat

  • Eläinlääkäripalvelut

   Peruseläinlääkäripalvelua saa kunnalta arkipäivisin virka-aikana ja kiireellistä eläinlääkäriapua kaikkina vuorokaudenaikoina.

   Eläinlääkäripalvelua saa arkipäivisin virka-aikana,

  • Eläinlääkäripäivystys

   Virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkintäapua saa kunnan eläinlääkäripäivystyksestä.

   Eläinlääkäripäivystys toimii vuoden kaikkina päivinä. Päivystys on tarkoitettu vain välitöntä hoitoa vaativia sairaustapauksia varten.

 • Museot

  • Museopalvelut

   Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

   Varpaisjärven kotiseutumuseo ja Hevosajoneuvomuseo Hepola kertovat Varpaisjärven historiasta.

 • Neuvolapalvelut

  • Lastenneuvolapalvelut

   Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja kunnan neuvolapalveluihin. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä.

  • Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

   Kunta järjestää aikuisille ja nuorille maksutonta perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa sekä muita seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita.

   Kunta järjestää aikuisille ja nuorille maksutonta perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa sekä muita lisääntymisen ja seksuaaliterveyden palveluita.

  • Äitiysneuvolapalvelut

   Raskaana olevat naiset perheineen ovat oikeutettuja kunnan äitiysneuvolapalveluihin, joissa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan/äidin terveyttä.

   Raskaana oleva nainen perheineen on oikeutettu kunnan äitiysneuvolapalveluihin, joissa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan sekä äidin terveyttä.

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Palotarkastus

   Palotarkastuksia tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja.

   Lapinlahdella palotarkastuksista vastaa Pohjois-Savon pelastuslaitos

 • Perheiden palvelut

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa lasten hoidossa ja kotitöiden tekemisessä silloin, kun perheessä on tuen tarvetta.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

  • Lastenvalvojan palvelut

   Kunnan lastenvalvoja hoitaa isyysasioita ja vahvistaa sopimukset lasten asumisesta, huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta.

  • Lyhytaikainen hoito

   Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

  • Perhekuntoutus

   Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhe saa siinä tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

  • Perhetyö

   Perhetyö toteutuu kotiin annettavana palveluna tai ryhmätoimintana. Perhetyö on ohjausta, neuvontaa ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaamista.

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua

  • Yhteispalvelu/asiointipiste

   Asiointipisteestä saa valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta

 • Perusopetus

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Koulukuljetus

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua

 • Perusterveydenhuolto

  • Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

   Kuntalaisilla on oikeus kunnan järjestämään hoitajan ja lääkärin vastaanottoon. Tarpeellinen hoito on järjestettävä kohtuullisessa 3 kk:n ajassa.

 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

  • Mielenterveyspalvelut

   Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ.

 • Rakentaminen

 • Rokotukset

  • Rokotuspalvelut

   Alle kouluikäisten ilmaiset rokotukset annetaan neuvolassa, kouluikäisten kouluterveydenhuollossa, aikuisten terveyskeskuksessa.

   Alle kouluikäisten rokotukset annetaan neuvolassa ja kouluikäisten kouluterveydenhuollossa sekä aikuisten rokotukset terveyskeskuksessa.

 • Röntgen, laboratorio ja muut tutkimuspalvelut

  • Kuvantamispalvelut

   Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa. Kuvantamistutkimuksia tekevät mm. terveyskeskukset ja sairaalat.

   Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa. Tutkimuksia tekevät mm. terveyskeskukset, sairaalat ja yksityiset.

  • Seulontatutkimukset

   Kunta järjestää seulontatutkimuksia tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Seulonnat ovat maksuttomia.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

   Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle

 • Sosiaalipalvelut

  • Hoivapalvelut

   Hoivaosasto tarjoaa laitoshoitoa paljon apua tarvitseville asiakkaille.

  • Ikäihmisten neuvola

   Ennalta ehkäisevää ikääntyville tarkoitettua palvelua

  • Kotihoito

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua.

   Kotihoito on tarkoitettu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumisen tukemiseen.

  • Kotihoito

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua.

   Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria- ja turvapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto ja ylläpitosiivous. Kotihoito auttaa palvelujen järjestämisessä.

  • Lastenvalvojan palvelut

   Kunnan lastenvalvoja hoitaa isyysasioita ja vahvistaa sopimukset lasten asumisesta, huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta.

  • Lyhytaikainen hoito

   Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

  • Omaishoidontuki

   Omaishoitolakiin (937/2005) perustuvaa palvelua

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua

  • Päihdehuolto

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen ohjausta ja neuvontaa päihdeasioissa.

  • Sosiaaliasiamies

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä apua.

  • Toimeentulotuki

   Kunta myöntää hakemuksesta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuesta vastaa Kansaneläkelaitos v. 2017 alusta alkaen.

  • Yhteispalvelu/asiointipiste

   Asiointipisteestä saa valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta

 • Suun ja hampaiden terveydenhuolto

  • Hammashoidon päivystys

   Ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

  • Koululaisten suun terveydenhuolto

   Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaisto tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa.Kunnan tarjoama hoito on maksutonta.

   Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaat tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa. Kunnan tarjoama hoito on maksutonta.

  • Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

   Kunta vastaa mm. lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suun terveydenhuollosta, YTHS yliopisto-opiskelijoiden.

  • Suun terveydenhuolto

   Kunnan suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja –tarkastukset sekä ohjaus eteenpäin.

   Kunnan suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset sekä ohjaus eteenpäin.

 • Taiteet

  • Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Yhdistykset, säätiöt, laitokset ja muut yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

   Vuosittain kunta jakaa hakemusten perusteella kulttuuri-, nuoriso- sekä toiminta-avustuksia yhteisöille ja yksityisille tahoille.

 • Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus

  • Lyhytaikainen hoito

   Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

  • Ravitsemusterapian palvelut

   Ravitsemusterapiapalveluihin sisältyy sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä erityisruokavalioihin liittyvä ravitsemusohjaus.

  • Terveyskeskuksen laitoshoito

   Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan päiväpotilaita sekä lyhytaikais- ja pitkäaikaishoidossa sekä saattohoidossa olevia potilaita.

 • Terveystarkastukset

 • Tienpito

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

   Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

 • Tilaisuuksien järjestäminen

  • Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

   Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

   Meluilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 • Tuotantoeläimet

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Lapinlahden kunnan löytöeläimet ottaa vastaan Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari päivittäin 8-18.

 • Työ ja työttömyys

 • Työterveyshuolto

  • Työterveyshuollon palvelut

   Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto.

 • Työttömän tuet ja etuudet

 • Vaalit

  • Vaalit

   Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä sekä kuntavaalien ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta kunnassa.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopistot ovat avoimia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

   Kaskikuusen kansalaisopisto

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

   Nuorilla on Lapinlahdella kaksi nuorisotilaa, jotka ovat avoinna tiistaista perjantaihin joka viikko

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat asunnot ovat useimmiten valtion tukemia vuokra-asuntoja.

   Kaskihovi on Lapinlahden kunnan omistama kiinteistöyhtiö, joka hoitaa kaikki vuokra-asumiseen liittyvät tehtävät.

 • Ympäristö

  • Aumausilmoitus

   Aumasta eli lannan patteroinnista maakuoppaan pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

   Aumausilmoitus

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

  • Aumausilmoitus

   Aumasta eli lannan patteroinnista maakuoppaan pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

   Aumausilmoitus

  • Maa-ainesten ottamislupa

   Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta.

   Maa-ainesten ottamislupa

  • Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

   Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

   Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

   Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

   Meluilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

  • Ympäristölupa

   Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa.

   Ympäristölupa