bannerikuva

Tietoa kunnasta

Lapinlahden kunnan arvot:

Ketteryys:
Riippuvuus muusta maailmasta korostaa kykyä uudistua. Kuntaorganisaation täytyy pystyä muuttamaan toimintatapojaan joustavasti tarpeiden niin vaatiessa. Kehityksen mukana pysyminen edellyttää uusien asioiden omaksumista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Uusien innovaatioiden tulvasta tulee osata valita kulloinkin oman toiminnan kannalta keskeisimmät.
 
Vastuullisuus:
Vastuullisuus tarkoittaa huolenpitoa ihmisistä ja ympäristöstä – nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullisuus tarkoittaa kestävän kehityksen edistämistä niin luonnon, kuin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta. Vastuullisuus koskee myös työn tuloksellisuutta ja taloudellisten resurssien tehokasta käyttöä.
 
Yhteistyö ja yhteisöllisyys:
Yhteistyön ja yhteisöllisyyden avulla rakennamme kaikille parempaa Lapinlahtea. Uskomme, että yhdessä tehden syntyy enemmän kuin osiensa summa. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi kunnan aktiivista toimintaa yritysten kanssa ja kuntien välistä yhteistyötä.
vaakuna1.jpg