bannerikuva
Hammashuollon maksut

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Asiakasmaksujen määräytyminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992).

Valtioneuvosto antoi 23.10.2014 asetuksen (842/2014) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2017.

Maksuttomat käynnit

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Odottavan perheen äidin ja isän suun ja hampaiden tutkimuskäynti on maksuton. Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilla tai henkilöillä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta. Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Ehkäisevän hammashoidon toimenpiteet ovat maksuttomia.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu, 51,40 €, yli 15 -vuotiailta.

Perusmaksu käynniltä suuhygienisti 10,30 €, hammaslääkäri 13,30 €

Tutkimukset:

1. Toimenpideluokituksen SC-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 8,50 €

2. Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista: hammaskuvalta 8,50 €, leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaukselta 19,10 €

Sairauksien hoito:

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan kultakin toimenpiteeltä: vaatimusluokka 0-2 / maksu 8,50 €, vaatimusluokka 3-4 / maksu 19,10 €, vaatimusluokka 5-7 / maksu 38,00 €, vaatimusluokka 8-10 / maksu 55,60 €, vaatimusluokka 11- / maksu 78,00 €

Proteettiset toimenpiteet:

1) Proteesien korjaus 38,00 €,  2) Proteesien huolto pohjauksella 55,60 €,  3) Akryyliosa- ja kokoproteesi 185,80 €,  4) Kruunut ja sillat hampaalta 185,80 €,  5) Rankaproteesi 225,50 €

Hammaslääkärin todistus:

Hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 51,40 euroa.

Maksut eivät kerrytä maksukattoa.