bannerikuva
Vammaisneuvosto
Lapinlahden vammaisneuvosto

Lapinlahden vammaisneuvosto järjestäytyi uudelleen vuonna 2010, ja se alkoi välittömästi työstää Lapinlahden vammaispoliittista ohjelmaa.

Vammaispoliittinen ohjelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja niistä seikoista, joissa Lapinlahdella vammaisten elämisen, asumisen ja työssäkäynnin kannalta on parantamisen varaa.

Vammaisneuvosto mainitaan laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Lain mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten kannalta.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten elämisessä ja suoriutumisessa. Laissa sanotaan, että vammaisilla sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus.
Lapinlehden kunnan vammaisneuvoston jäsenet 2017
Puheenjohtaja Pia Valkonen
p. 050 551 1611
Juhani Ahontie 5c, 73100 Lapinlahti