bannerikuva
Asumispalvelut

 

Vanhuspalveluiden asumispalveluilla tarkoitetaan Sosiaalihuoltolain (1982/710) mukaisia asumispalveluja pääsääntöisesti ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin, mutta eivät toisaalta tarvitse sairaalatasoista laitoshoitoa.

Asumispalveluja tarvitseva voi asua perhehoidossa, palvelutalossa, ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Asumispalveluissa pyritään tukemaan asukkaiden omatoimisuutta yksilöllisesti, kuntouttavan hoitotyön menetelmillä sekä luomaan kodinomainen ja turvallinen asuinympäristö asukkaille elämän loppuun asti.

Kotona asuvilla henkilöillä on kotihoitoa tukevana palveluna mahdollisuus lyhytaikaiseen hoitoon tietyissä asumisyksiköissä, jos se tukee kotona selviytymistä. Myös omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien aikainen hoito voidaan järjestää lyhytaikaisena hoitona tietyissä asumisyksiköissä.

Asumispalveluihin haetaan ohessa olevalla hakemuslomakkeella. Lisätietoja asumispalveluiden esimies Liisa Lösönen p. 040 4883 534 tai vanhustyönjohtaja Minna Hiltunen p. 040 4883 531.