bannerikuva

Lapinlahden ikäihmisten palveluohjaus PAULA on aloittanut toiminnan 22.1.2018

Vanhuspalveluissa on aloitettu 22.1.2018 uutena toimintana keskitetty palveluohjaus.  Aikaisemman hajautetun mallin sijaan ikääntyvän henkilön neuvonta ja palveluntarpeen selvittäminen tapahtuvat palveluohjauksen kautta, yhden luukun periaatteella.

Palveluohjauksen tavoitteena on ikääntyvän henkilön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yksilöllisten palvelutarpeiden ja riskitekijöiden tunnistaminen sekä oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden suunnittelu ja järjestäminen yhdessä ikäihmisen ja tarvittaessa hänen omaisten tai läheisten kanssa. Neuvontaan sisältyy arjenhallintaa edistävää sekä sosiaaliturvaa ja ikääntymiseen liittyvää ohjausta. Palveluohjaus toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Yhteyttä palveluohjaukseen voi ottaa itse asiakas, omainen tai muu joka kokee huolta iäkkään ihmisen hyvinvoinnista.

Palveluohjauksen tehtäväkentässä hoidetaan jatkossa myös mm. tilapäiseen kotihoitoon, kotihoidon tukipalveluihin, yli 65 vuotiaiden omaishoitoon, rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen koordinointiin, ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen sekä SAS-työryhmän toimintaan liittyviä tehtäviä.

Meidät tavoittaa puhelimitse numerosta 040 4883660 

 soittoajat:

ma klo 12-14 ja ti – pe klo 8-10

tapaamisajat:

 Lapinlahdella Jussinpihan päiväkeskus, Juhani Ahontie 8 maanantaisin klo 8-10

Varpaisjärvellä terveysasemalla keskiviikkoisin klo 8-10

 

Yhteistyöterveisin

Ikäihmisten palveluohjaus PAULAN henkilökunta

Minna Hiltunen, vanhustyönjohtaja ja palveluohjaajat Päivi Anttikoski,

Armi Juutinen ja Mervi Tiilikainen

 


Nimi Nimike Puhelin
Anttikoski Päivi palveluohjaaja 040 4883 658
Tiilikainen Mervi palveluohjaaja 040 4883 674
Juutinen Armi palveluohjaaja 040 4883 659
Hiltunen Minna vanhustyönjohtaja 040 4883 531