bannerikuva
Kaavatiet
Rakennuskaavateitä Lapinlahden kunnassa on noin 67 km ja niihin liittyy melko kattava kevyen liikenteen väylästö, jota täydennetään jatkuvasti.
Pääosa Lapinlahden, Varpaisjärven ja Alapitkän taajamien kaduista ja teistä on päällystetty sekä valaistu.

Myös Korpijärven, Nerkoon, Mäntylahden ja Martikkalan taajamien tiestöä on valaistu.

Kunnossapito 

Kaavateiden aurauksista on tehty urakoitsijoiden kanssa sopimukset vuosille 2012-2016.

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta