bannerikuva
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä  Lapinlahden kunnassa toimii seitsenhenkinen tekninen lautakunta, jonka puheenjohtaja toimikaudella 2013-2016 on Esko Voutilainen. Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri Päivi Lamberg puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Osayleiskaavan Info 12.5.2016.pdf

Lapinlahden osayleiskaava infotilaisuus 11.4.2017.pdf

Osayleiskaavaluonnos sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 27.3 – 28.4.2017 välisenä aikana Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti sekä kunnan kotisivuilla www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen Lapinlahden tekninen lautakunta, Asematie 4, 73100 Lapinlahti ennen nähtävillä olon päättymistä.

Lisätietoja kaavaluonnoksesta antavat:

Maanmittausinsinööri Päivi Lamberg, puh. 040 488 3705 ja Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 23.3.2017

Lapinlahden tekninen lautakunta

 Liite no 2 Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan kaavakartta.pdf

Liite no 3 (OAS) osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan.pdf

Liite no 4 Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen kaavaselostus luonnos.pdf

Liite no 5 asemakaavan toteutuneisuus ja 5 b lähtökohteet ja kehittämistavoitteet.pdf

Liite no 6 Lapinlahti osayleikaavan meluselvitys yö.pdf

Liite no 7 Lapinlahti osayleiskaavan meluselvitys päivä.pdf

Liite no 8 Lapinlahden keskustan rakennettua kulttuuriympäristöä 2016.pdf

Liite no 9 Lapinlahti kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016.pdf

Liite no 10 luontoselvitys.pdf

Liite no 11 liitekartta luontokohteet.pdf

Liite no 12 Lapinlahden kirkonkylän OYK ohjausryhmä, Mylly ja Meijeri.pdf

Liite no 13 lausunnot ja vastineet.pdf

 

Onkiveden Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on päättänyt laatia maanomistajan aloitteesta osayleiskaavan muutoksen 402-412-3-98 ja Valkeinen 402-412-3-79 tiloille Valkeisen rannalla. Rantaosayleiskaavan muutoksen tavoitteena on järven pohjoispäässä tilalle 402-412-3-79 merkitty rakennuspaikka siirtää järven länsirannalle tilalle 402-412-3-98.

Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on ollut julkisesti nähtävillä 6.2 – 7.3.2017 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi / tontit ja kaavoitus/ vireillä olevat kaavat.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdf, liite no 1.

ROYK kaavakartta.pdf liite 2.pdf

Kaavamääräykset.pdf liit no 2.pdf

Onkiveden ja nerkoonjärveen royk luonnoksen kaavaselostus, liite 3.pdf

Muistio 16.11.2016, liite 4.pdf

  

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.

Kaavoituskatsaus