bannerikuva
Etusivu / Ajankohtaista / Koulukuraattorin sijaisuus ajalle 29.8.2018-30.6.2019
Lapinlahti tiedottaa
10.7.2018  

Koulukuraattorin sijaisuus ajalle 29.8.2018-30.6.2019

Lapinlahti on tulevaisuuteen uskova, vireä, noin 10 000 asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta on hyvien liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella Pohjois-Savossa. Lapinlahden kunnan tärkein voimavara on henkilöstö. Pyrimme huolehtimaan henkilökunnan hyvinvoinnista mm. koulutuksen ja liikunnan avulla.

Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana:

Koulukuraattorin sijaisuus ajalle 29.8.2018-30.6.2019

Koulukuraattorin sijainen toimii pääasiassa noin 600 oppilaan Matin ja Liisan yhtenäiskoulussa, mutta tarvittaessa myös Varpaisjärven noin 230 oppilaan yhtenäiskoulussa.

Kuraattorin työssä on keskeistä toimia perusopetuksessa sosiaalialan asiantuntijana. Työ sisältää yksilöllisen opiskeluhuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Yksilöllinen työskentely kohdentuu opiskelijoihin, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita, vaikeuksia ihmissuhteissa ja näistä johtuen poissaoloja koulusta tai muita vaikeuksia opintoihin liittyen. Kuraattorin tehtävänä on antaa tukea opiskeluun. Tiivis yhteistyö koulun henkilöstön, terveydenhoitajien ja psykologien sekä opiskelijan läheisten ihmisten kanssa on tärkeää. Yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö oppilaitoksissa on monimuotoista. Erilaisten ryhmien vetämistä, jalkautumista oppitunneille, koulun tapahtumiin osallistumista. Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu koko oppilaitoksen yhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö (Sosionomi amk).

Tehtävään valitun on tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 5.8.2018 klo 16:00.

Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti täyttämällä kunnan kotisivuilta www.lapinlahti.fi avautuva lomake. Hakemuksen voi toimittaa myös paperisena osoitteeseen Lapinlahden kunta, sivistysosasto, Asematie 4, 73100 Lapinlahti tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lapinlahti.fi.

Tiedustelut: Matin ja Liisan koulun rehtori Juhani Sammallahti (040 4883 251 tai juhani.sammallahti@lapinlahti.fi) , Matin ja Liisan koulun apulaisrehtori Sari Jokelainen (040 4883 173 tai sari.jokelainen@lapinlahti.fi) ja sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen (040 4883 221 tai rainer.leskinen@lapinlahti.fi).