Siirry sisältöön Etusivu
Tapahtumat

Lapinlahden kunnan vuoden 2020 yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa 15.2 - 21.3.2021 välisenä aikana.

Kunnan avustusmenettely on muuttunut ja jatkossa tiekunnat laativat hakemuksensa sähköisessä
järjestelmässä. Edellisen hakukierroksen perusteella avustuskelpoiseksi todetuille tiekunnille on toimitettu
kirjeitse hakujärjestelmään tarvittavat tunnukset ja salasanat. Ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä
Lapinlahden kunnan tekniseen osastoon. Tunnukset ovat voimassa, ja järjestelmään voidaan kirjautua
edellä ilmoitettuna hakuajankohtana.


Kunnossapitoavustus haetaan sähköisessä järjestelmässä osoitteessa https://lapinlahti.tiekuntarekisteri.fi
Sähköiselle hakulomakkeelle täytetään tiekunnan ja yksityistien perustiedot, kuten
• Tien nimi ja tiekunnan nimi
• Tiekunnan tilinumero
• Tien kokonaispituus sekä pysyvästi asuttu pituus
• Viimeisimmän kokouksen päivämäärä
• Ilmoitus läpiajoliikenteestä ja/tai koulukuljetuksista
• Tiekunnan yhteyshenkilön / -henkilöiden tiedot
Perustietojen lisäksi lomakkeella ilmoitetaan tiekunnan tulot ja menot menneeltä vuodelta.
Avustuskelpoisten hoitokustannusten kokonaismäärä ilmoitetaan erikseen omassa kohdassaan.
Hakemukseen tulee liittää tuloslaskelma tai muu luotettava selvitys menneen vuoden tuloista ja
menoista.


Lomake täytetään huolellisesti kaikkien pyydettyjen kohtien osalta. Puutteellista hakemusta ei voi jättää
käsittelyyn. Hakemukset tulee jättää järjestelmään määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen
järjestelmä sulkeutuu ja hakemuksen jättäminen ei ole enää mahdollista.
Tapauskohtaisesti otamme vastaan paperisia hakemuksia vielä siirtymävuonna. Paperinen
hakulomake on noudettavissa Lapinlahden kunnan tekniseltä osastolta osoitteesta Asematie 4, 73100
Lapinlahti. Myös paperilomake liitteineen tulee toimittaa takaisin määräaikaan 21.3.2021 mennessä.
Avustuskelpoisia ovat vähimmäispituudeltaan 400 m pituiset tiet, joiden vaikutuspiirissä on vähintään
yksi Lapinlahden kunnan asukkaan pysyvästi asuttama kiinteistö. Lisäksi avustuskelpoisuus edellyttää,
että
• Yksityistielle on perustettu Yksityistielain 560/2018 mukainen tiekunta
• Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
• Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä (Digiroad)
• Tiekunnalla on oma pankkitili
• Jos tiekunnalle myönnetään yksityistien kunnossapitoavustusta, tien käyttämistä muiden kuin
tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei kielletä

Avustushakemuksen täyttöohje