Siirry sisältöön Etusivu
Liikenneväylien talvikunnossapito Lapinlahden kunnan alueella
Lapinlahden kunnan tekniselle osastolle tulee paljon kyselyitä siitä, kuka vastaa talvikunnossapidosta milläkin alueella. Kunnan kaavateiden osalta kunnossapito on jaettu 5 eri urakka-alueeseen. Näiden alueiden talvikunnossapito on kilpailutettu ja jokaiselle alueelle on valittu kunnossapidosta vastaava urakoitsija, joka sovittujen lähtökynnysten ja toimenpideaikojen mukaan huolehtii kunkin alueen talvikunnossapidosta (Auraus, liukkaudentorjunta, polanteenpoisto yms). Lisäksi kunnan taajamien alueilla on valtion tieverkkoon kuuluvia väyliä (Esim Linnansalmentie, Nilsiäntie, Lapinlahdentie), joiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus. Kunnossapitoalueeseen kuuluu pääsääntöisesti myös viereiset jalankulun ja pyöräilyn väylät. Oheisista kartoista käy ilmi kunnossapidon vastuualueet eri toimijoiden kesken. ELY-keskuksen kunnossapitoalueet löytyvät myös karttapalvelusta https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/suomen-vaylat/link/fi/1/324618/7135317/2520+100+tiestotiedot:Talvihoitoluokka_velho++793+100+default 

Palautetta ja kysymyksiä talvikunnossapitoon Lapinlahden kunnan osalta kunnan nettisivujen palaute osion kautta tai kuntatekniikkapäällikölle miikka.hietanen@lapinlahti.fi. 

Lapinlahden kunnan tekninen osasto on yhteydessä ELY-keskuksen kanssa kunnossapitoasioissa, mutta palautetta kannattaa ELY-keskuksen kunnossapitovastuulla olevien väylien osalta kohdentaa suoraan kunnossapidosta vastaavalle taholle. Tämä onnistuu:
- Palauteväylän https://www.palautevayla.fi/aspa
- Liikenteen asiakaspalvelun: 
o Neuvonta 0295 020 600  ma-pe klo 9-15 (pvm/mpm)
- tienkäyttäjän linjan kautta. 0200 2100
o Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).