bannerikuva
Lapinlahti ja kulttuuri
Kulttuuristrategia 2011-2017

visiona ” Elinvoimainen Lapinlahti” 2025

Kulttuuri-, liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään.
- Kunta järjestää harrastusmahdollisuuksia kansalaisopiston, musiikkiopiston ja muun oman toimintansa kautta.
- Kunta luo puitteita kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle ja aktiivisuudelle tukemalla seuroja, yhteisöjä ja harrastusryhmiä.
- Kunnan liikuntapaikat ja tilat ovat kuntalaisten käytössä.

Jokaisella oma harrastus.
- Kunta edistää vapaa-ajan tarjontaa niin, että jokainen voisi löytää paikkakunnalta mielekästä tekemistä – harrastukset nähdään myös ennaltaehkäisevänä
toimintana.

Kunta tarjoaa puitteita ja koordinoi kulttuuri- ja liikuntatoimintaa.
- Kunnassa on kulttuuritoimintaa koordinoiva vastuutaho, joka huolehtii myös tiedottamisesta ja markkinoinnista.

Taide, liikunta ja luonto luovat pohjaa myös paikkakunnan yrityselämälle.
- Kunta tekee aktiivista yhteistyötä kulttuurin, taiteen, liikunnan ja luonnon parissa
työskentelevien laitosten, taiteilijoitten ja yritysten kanssa.
- Kunta on mukana tapahtumien järjestämisessä ja on aktiivisesti edistämässä tapahtuminen kehittämistä.
Ylä-Savon kuntien kulttuuriyhteistyö

Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimet ovat viime vuosina tehneet tiivistä yhteistyötä. Alueelle on saatu ulkopuolista rahoitusta kulttuurille noin 300 000 €. Oikealla olevista linkeistä lisätietoa muutamista hankkeista.

Lapinlahden kunnan tuki yhdistyksille
Tietoa kunnan yhdistyksille tarjoamista palveluista ks. Kunnan tukimuodot.

Kunta hankkii silloin tällöin kulttuuripalveluja esim. teatteriesityksiä, konsertteja, ohjelmapalveluja ym. Hankintoja ei tehdä puhelintarjousten perusteella. Ole hyvä ja käytä alla olevaa lomaketta.

Hyvän tarjouksen tekemistä voit harjoitella esim. Työtä teatterista -hankkeen oppaan avulla, ks. linkki alla.

Yhdistyksille talous- ja verotietoa tammikuussa päivitetystä Yhtälö-oppaasta.
Yhdistysten talous- ja vero-opas Yhtälö on jokaisen yhdistystoiminnassa mukana olevan käsikirja. Opas neuvoo pienen yhdistyksen arkisissa talous- ja veroasioissa. Tammikuussa 2014 tehdyssä uusimmassa päivityksessä on tarkennettu tietoja koskien muun muassa arvonlisäverotusta, edustuskulujen ja talkootyön verotusta sekä yhdistyksen toimintaa työnantajana. Opas on julkaistu vain sähköisenä versiona, ja se on kaikkien aiheesta kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä ja lainattavissa. Maaseudun yhteistyöryhmän kansalaistoiminnan teemaryhmä päivittää oppaan vuosittain. Tutustu julkaisuun oikealla olevasta linkistä.