Siirry sisältöön Etusivu

Vuonna 2009 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleistä vastuullisuutta ja innostuneisuutta vesiluontoon toimimalla monipuolisesti puhtaamman Onkiveden hyväksi. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys edistää Onkiveden kunnostamista, 
hoitoa ja virkistyskäyttöä aktiivisella toiminnalla ja tiedottamisella toiminnastaan. Tavoitteisiin kuuluu myös vaalia ja kasvattaa järven monipuolisia kala- ja linnustokantoja maisemallisia arvoja unohtamatta.