Siirry sisältöön Etusivu

PUOLIVÄLI JA MÄKIKYLÄ

Puoliväli sijaitsee sananmukaisesti Lapinlahden ja Varpaisjärven puolivälissä: noin 10 km Lapinlahdelta itään. Mäkikylä sijaitsee noin 4 km Puolivälistä etelään.

1830‑luvulla rakennettiin kärrytie Ollikkala‑Sutela‑Nilsiä, jonka varrella Puoliväli sijaitsee. Jo 1800‑luvun lopulla pyrittiin pitämään tämä kihlakunnan postitie Nilsiästä Lapinlahdelle auki myös talvisin hevosten vetämin auroin. Nykyinen Lapinlahden ja Varpaisjärven välinen tie on v. 1981 peruskorjattu ja kestopäällystetty.

Lapinlahden itäosalle on tunnusomaista mäet ja metsät. Vesistöjä on vähän. Talot on rakennettu enimmäkseen mäkien harjanteille. Puolivälin seudulta löytyvät seuraavat paikat: Pahkamäki, Ruokomäki, Soppi, Pitkämäki, Kaatranmäki, Saarismäki, Pämänmäki ja Jukola. Mäkikylään kuuluvat Haapamäki, Haukimäki, Kylmämäki, Tikkalanmäki, Kivimäki, Ilvesmäki, Kaislamäki ja Koskutmäki.  Peltoalueet mäkien päällä ovat melko pieniä ja hajallaan. Karjatilojen määrä on vähentynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti.

Työssäkäynti kodin ja kotikylän ulkopuolella on lisääntynyt. Samaan aikaan väestö on ikääntynyt, kun nuoret ovat lähteneet opiskelemaan muualle ja sitä tietä edelleen työelämään. Väestön määrä Puolivälin ja Mäkikylän kylien alueella vuoden 2005 lopussa oli n. 220 henkeä.

Puolivälin koulu aloitti toimintansa Rautapuron tilan vanhoissa rakennuksissa v. 1949. Koulurakennus valmistui samaan pihapiiriin v. 1954. Mäkikylän koulupiiri liitettiin Puoliväliin 1.8.1971 lukien.

Lapinlahden kunnanvaltuusto on 21.6.2005 pitämässään kokouksessa päättänyt lakkauttaa Puolivälin koulun 1.8.2006 alkaen. Päätöstä edelsi runsaat puolivuotta kestänyt monivaiheinen keskustelu Lapinlahden kouluverkosta monissa yleisötilaisuuksissa, perusturvalautakunnassa, kunnanhallituksessa ja lopulta kunnanvaltuustossa.

puoliväli-mäkikylä.png