Siirry sisältöön Etusivu

27.3.2013 HALLITUKSEN KOKOUS

Hyväksyttiin Tmi: Kalakoplan tekemä hoitokalastustarjous ja valtuutettiin yhdistyksen puheenjohtaja kirjoittamaan alle Sopimus Savonjärven hoitokalastuksesta ja aiesopimus hoitokalastuksesta vuosille 2014-16 sekä jatkettiin hoitokalastushankkeen toteutuksen pohtimista.

Valtuutettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja laatimaan ELY:lle jätettävä avustushakemus lopulliseen muotoon (Hakemus jätettiin 4.4.2013). 

11.3.2013 HALLITUKSEN KOKOUS

Kalastaja, kalastusyrittäjä ja iktynomi Esa Lappalainen oli kertomassa kokemuksistaan hoitokalastajana ja mahdollisuuksistaan toteuttaa hoitokalastusta Savonjärvellä.

Lisäksi hallitus valmisteli avustushakemusta Ely-keskukselle ja sopi 23.3.2013 Hiihtomaassa tapahtuvan yhdistyksen talvitapahtuman järjestelyistä.

27.11.2012 YLEISKOKOUS

Kokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2013. Vuoden 2013 jäsenmaksujen suuruudeksi vahvistettiin entisen suuruiset jäsenmaksut ( 10 e/hlö, 20 e/talous tai yhteisö/vuosi).

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Martikainen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Markku Laitinen, Sirkka Mantsinen ja Raija Pasanen valittiin jatkamaan hallituksessa kauden 2013-2014. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Karppinen ja Marja-Liisa Puurunen, varalle Esko Tikkanen.

Sovittiin, että yhdistys ottaa yhteyttä liikuntalaitokseen, jotta Savonjärveä kiertävä latu saataisiin käyttöön mahdollisimman pian hiihtokelien alettua. Yhdistyksen talvitapahtuma päätettiin järjestää maalis-huhtikuussa.

27.1.2013 HALLITUKSEN KOKOUS

Hallitus hyväksyi  yhdistyksen vuosikertomuksen 2012, tuloslaskelman ja taseen esitettäväksi kevätkokoukselle sekä päätti hakea Lapinlahden kunnalta yhdistykselle yleis- eli toiminta-avustusta 100 e sekä kohdeavustusta 1200 e.

Samoin sovittiin, että kyläyhdistyksen talvitapahtuma pidetään 23.3.2013 klo 14.00 Hiihtomaassa ja yhdistyksen kevätkokous 27.3.2013 klo 18 kunnantalolla.

Savonjärven kyläyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2012.docx

 

11.9.2012 HALLITUKSEN KOKOUS

Hallitus laati aloitteen Ely-keskukselle hoitokalastuksen pilottiprojektin aloittamiseksi Savonjärvellä.
Samoin laadittiin aloite Lapinlahden kunnalle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Lapinlahti-Varpaisjärven tielle sekä aloite kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi Pitkämäentiellä nykyisestä Allinlahdentielle päättyvästä kevyen liikenteen väylästä eteenpäin.

Hallitus päätti järjestää myös kaikille kyläläisille yhteisen kylätapahtuman Venetsialaiset Böösinniemessä 21.9. 2012 klo 18. Tervetuloa!

27.11.2012 HALLITUKSEN KOKOUS

Hallitus valmisteli syyskokousasiat.

Lisäksi päätettiin, että kutsutaan ELY-keskuksen edustajat ja ympäristönsuojelusihteeri neuvottelemaan järven kunnostushankkeesta tammikuun alussa.

Hallitukselle saatettiin tiedoksi myös. että 17.5. 2012 ovat Ely-keskuksen Markku Hyttinen, ympäristönsuojelusihteeri  ja yhdistyksen puheenjohtaja käyneet katsomassa Savonjärveen virtaavaa valtaojaa ns. yhteislaitumen kohdalla. He ovat todenneet, että kosteikko, joka on rakennettu valtaojan virtaamia varten ei toimi, vaan viitostien hulevesien virtauksien estämiseksi on kunnan rakennettava portaittainen allas.

25.4.2012 HALLITUKSEN KOKOUS

Käsittelimme tänään laatimaamme esiselvitystä Savonjärven vesistön ja ympäristön kunnostussuunnitelmaksi. Päätimme myös selvittää Ely-keskukselta, voimmeko aloittaa kunnostuskalastuksen ennen koekalastuksen suunnittelua vielä tänä keväänä. Jos pääsemme aloittamaan kalastuksen, se kestäisi noin pari viikkoa särkien kutuaikaan.

Lisäksi tarkensimme talousarviotamme ja laadimme kunnalle avustushakemuksen.

Teimme myös päätöksen pitää kesän aikana vapaamuotoinen, yhteinen illanvietto Savonjärven ja sen lähialueiden asukkaille hankkeemme tiimoilta ja tullaksemme paremmin tutuiksi.


Savonjärven vesistön ja ympäristön kunnostussuunnitelma.docx

27.2.2012  HALLITUKSEN KOKOUS

Päätimme järjestää kunnostushankkeen eteenpäin viemiseksi yleisötilaisuuden 14.3. klo 18 Lapinlahden kunnantalolla. Tilaisuuteen saamme mukaan ELY-keskuksen asiantuntijoita.

Totesimme, että mikäli haluamme aloittaa järvemme kunnostustoimenpiteet tulevana kesänä, meille alkaa tulla kiire. Päätimme mm. selvittää, onko edellisessä järven kunnostuksessa käytettävä paunetti korjattavissa, mitä ammattikalastajien apu maksaisi, minne voisimme toimittaa pyydettävän roskakalan ja millaisia järvien kunnostuksissa käytettävät hapettimet ovat.

8.12.2011 HALLITUKSEN KOKOUS
Laadittiin ja allekirjoitettiin jäsenrekisteri-ilmoitus.

30.11.2011 HALLITUKSEN KOKOUS
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Laitinen, sihteeriksi Raija Pasanen ja taloudenhoitajaksi Sirkka Mantsinen. Päätettiin avata yhdistykselle pankkitili ja tilinkäyttöoikeus annettiin yhdistyksen puheejohtajalle ja taloudenhoitajalle.

30.11.2011 SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Ossi Martikainen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Markku Laitinen, Raija Pasanen, Markku Nousiainen, Jorma Partanen, Eero Martikainen ja Sirkka Mantsinen.
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Karppinen ja Marja-Leena Puurunen, varalle Esko Tikkanen.

Yhdistyksen tärkeimmäksi ja ensisijaiseksi tehtäväksi todettiin Savonjärven kunnostaminen. Lisäksi pidetään tärkeänä, että yhdistys edistää toiminnallaan myös muita Savonjärven asukkaiden asumis- ja elinolosuhteita parantavia toimia kuten kevyenliikenteenväylän perustamista Lapinlahdentielle valtatie viiden ja Jouhtenontien välille sekä Pitkämäentien varressa olevan avolouhoksen toiminnan ja ympäristövaikutusten seuraamista.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 10 e/henkilö tai vaihtoehtoisesti 20 e/taloudelta. Ensimmäinen jäsenmaksu toimii myös yhdistyksen liittymismaksuna.

30.11.2011 PERUSTAVA KOKOUS
Kyläyhdistyksen perustava kokous pidettiin Lapinlahden kunnan valtuustosalissa. Tilaisuudessa oli läsnä 24 henkilöä.