Siirry sisältöön Etusivu

Markku Laitinen: Savonjärven kunnostus 1998-99

 

Savonjärvi oli jo vuosia kärsinyt veden laadun huononemisesta, kun Lapinlahden kunnassa huomattiin että Savonjärven kunnostamiseen olisi mahdollista saada Pomo- rahoitusta Ylä-Savon Veturi hankkeen kautta. Hankkeen toteuttajana toimi Savonjärven Kalastuskunta ja vastuullisena johtajana allekirjoittanut. Hankeneuvojana toimi Jukka Rönkkö.

 

Hankkeessa tehtiin seuraavat kunnostustoimenpiteet:

- Matalien lahtien jäädyttäminen kasvuston poistamiseksi 1998-99.

- Järven itäosalla veneväylien ruoppaus virkistyskäytön ja veden kierron tehostamiseksi, Huhtisaaren tiehen rumpun rakentaminen.

- Paunetin hankinta ja roskakalan tehopyynti.

- Pohjapadon rakentaminen ja laskuojan perkaus. Patorakenteeseen sisältyi sillan rakentaminen Paulintaivalta varten.

- Vedennoston takia raivattiin rantavesakoita, jotka olisivat kuolleet pystyyn ja rumentaneet maisemaa. Toimet kohdistettiin maisemallisesti tärkeisiin kohteisiin esim. järven eteläpäätyyn.

Syvänteiden hapettamista harkittiin, mutta ei toteutettu.

 

Kunnostustoimista tärkein oli pohjapadon rakentaminen. Savonjärvi oli kärsinyt kesäaikaisen veden vähyydestä Varpaisjärventien kunnostuksen 1980-81 jälkeen.

Laskuojassa ollut vanha silta oli toiminut pohjapatona ja uusi siltarumppu oli asennettu aiempaa syvemmälle. Laskuoja oli pikkuhiljaa syventynyt ja päästi vedenpinnan alenemaan kesäisin liian alas.

Uusi pohjapato säilyttää vedenpinnan tasaisempana ja kevättulvat ovat pienentyneet laskuojan perkauksen ansiosta.

 

Veden laatu parantui huomattavasti kunnostustoimenpiteiden jälkeen varsinkin ensimmäisenä kesänä padon valmistuttua.

Heikkilänlahti kesä 1997ennen kunnostusta.pdf

Lisää aiemman hankkeen kuvia.pdf