Siirry sisältöön Etusivu

Kunnassa henkilötietojen käsittely perustuu pääosin lainsäädäntöön tai henkilön suostumukseen.
Kunnan henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n tietosuoja-asetus (679/2016, GDPR) ja tietosuojalaki (1050/2018).
Jokaisella on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus
tarkastaa mitä tietoja hänestä on henkilörekistereissä
oikeus tietää kuka tietoja on käsitellyt
oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot
oikeus tietojen poistamiseen
oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja
oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietosuoja-asetuksessa säädetään tarkemmin, mitä oikeudet tarkoittavat käytännössä ja millä edellytyksillä näitä oikeuksia voidaan käyttää.
Omien tietojesi tarkastusta voit pyytää lähettämällä kirjallisen yksilöidyn tietopyynnön Lapinlahden kunnan tietosuojavastaavalle (Lapinlahden kunta, tietosuojavastaava, Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI).  Ohjaamme tietojen tarkastus- tai korjauspyynnöt kunnan ko. henkilörekisterien yhteyshenkilöille.
Rekisteritietojen_tarkastuspyynto.pdf
Rekisteritietojen_tarkastuspyynto.pdf
Rekisteritietojen_korjaamisvaatimus.pdf
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö vanhuspalveluiden rekisterit.pdf
Rekisteritietojen_korjaamisvaatimus.pdf


Voit ilmoittaa myös havaitsemistasi tietoturvaloukkauksista tai -rikkomuksista sähköpostilla tietosuojavastaava(at)lapinlahti.fi.
Lisätietoja ja neuvoja henkilötietojen käsittelystä kunnassa saat tietosuojavastaavalta ja tietosuojavaltuutetun sivuilta