Siirry sisältöön Etusivu

ALUEVAALIT LAPINLAHDELLA

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.
Lapinlahden kunnan äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat
Äänestysalue Äänestyspaikka
001 Kirkonkylä itäinen kunnantalo, Asematie 4
002 Kirkonkylä läntinen kunnantalo, Asematie 4
003 Varpaisjärvi Varpaisjärven koulu, Koulutie 1

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20 välisen ajan.

Ennakkoäänestys

Lapinlahden yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat Lapinlahden kunnanvirasto ja Varpaisjärven lähikirjasto.
Ennakkoäänestys tapahtuu 12. - 18.1.2022 ja ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Lapinlahden kunnantalo, Asematie 4, Lapinlahti
12.1.2022 - 14.1.2022 kello 10:00 -18:00
15.1.2022 - 16.1.2022 kello 12:00 -16:00 
17.1.2022 - 18.1.2022 kello 10:00 -18:00 
Varpaisjärven lähikirjasto, Kirjastontie 1, Varpaisjärvi 
12.1.2022 - 14.1.2022 kello 10:00 -18:00 
15.1.2022 kello 12:00 -16:00 
16.1.2022 suljettu 
17.1.2022 - 18.1.2022 kello 10:00 -18:00.

Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (esim. ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti).


Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, jos Lapinlahden kunta on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Lapinlahden kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse (040 488 3048) keskusvaalilautakunnalle, Asematie 4, 73100 Lapinlahti, viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16 mennessä.

Vaalimainospaikat
1) Lapinlahden kunnan ylläpitämiä vaalimainospaikkoja ovat Lapinlahden kirkonkylässä kunnantalo edusta ja Varpaisjärvellä tori.
2) vaalimainospaikka on maksuton ehdokkaita asettaneille ryhmille,
3) jokaiselle ehdokkaita asettaneelle ryhmälle varataan vähintään yksi (1) mainoskehikko,
4) vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 5.1.2022 ja ne on poistettava viimeistään 31.1.2022,
5) jos asemakaava-alueille sijoitetaan vaalimainoksia muualle kuin kunnan osoittamiin kehikoihin, on noudatettava Lapinlahden kunnan rakennusjärjestystä (§:t 8 ja 21). Taajamissa mainoksia varten aiemmin laitettuihin pysyviin pylvästelineisiin voi vaalimainoksia sijoittaa telineen omistajan/haltijan luvalla  
Yhteystiedot:
vaalimainospaikat Ulla Nikulainen, keskusvaalilautakunnan sihteeri, 040 488 3211
vaalimainoskehikot ja pystytys, Arto Ruuskanen ulkoalueiden esimies, 040 488 3761

 

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Asematie 4 73100 Lapinlahti
sähköposti, vaalit@lapinlahti.fi ja ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
puhelin,  040 488 3211