Siirry sisältöön Etusivu

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Lapinlahden kunnan valtuustoon valitaan 31 valtuutettua ja kuntalaissa säädetty määrä varajäseniä valtuustokaudelle 2021-2025.

Vaalipäivänä jokainen äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla. Lapinlahdella on kolme (3) äänestysaluetta 001 Kirkonkylän itäinen,  002 Kirkonkylän läntinen ja 003 Varpaisjärvi. Ennakkoäänestyksen aikana voi äänestää millä tahansa ennakkoäänestyspaikalla.  Lapinlahdella ennakkoäänestyspaikkoja on kaksi (2). Vaalipaikalla äänestäjän on aina esitettävä selvitys henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestyspaikat:
Lapinlahden kunnanvirasto, Asematie 4, Lapinlahti
26.5.2021 - 28.5.2021 kello 10:00 -18:00
29.5.2021 - 30.5.2021 kello 12:00 -16:00
31.5.2021 - 4.6.2021 kello 10:00 -18:00
5.6.2021 - 6.6.2021 kello 12:00 -16:00
7.6.2021 - 8.6.2021 kello 10:00 -18:00
Lapinlahden taajaman ennakkoäänestyspaikassa, Asematie 4, on mahdollista äänestää ulkotiloissa 27. - 28.5.2021.

Varpaisjärven lähikirjasto, Kirjastontie 1, Varpaisjärvi
26.5.2021 - 28.5.2021 kello 10:00 -18:00
29.5.2021 kello 12:00 -16:00
30.5.2021 suljettu
31.5.2021 - 4.6.2021 kello 10:00 -18:00
5.6.2021 kello 12:00 -16:00
6.6.2021 suljettu
7.6.2021 - 8.6.2021 kello 10:00 -18:00

Kotiäänestys
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 050 9115 903 viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16:00.
Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.
KV2021 Kotiäänestyslomake.pdf

Kuntavaalien ulkomainonta
Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kuntien luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 19.5.2021. Vaalimainonnassa on huomioitava mm. vaali-, järjestys-, tieliikenne- ja maantielaki sekä liikenneviraston ohjeistus.
Lapinlahdella on käytössä rautaiset vaalimainoskehikot, joissa on kovapintainen pohjavaneri valmiina.
Yhteystiedot:
vaalimainospaikat Ulla Nikulainen, keskusvaalilautakunnan sihteeri, 040 488 3211
vaalimainoskehikot ja pystytys, Arto Ruuskanen ulkoalueiden esimies, 040 488 3761
1)Vaalimainos paikkoja ovat kirkonkylässä tori ja kunnantalon edusta, Varpaisjärvellä tori,
2) vaalimainospaikka on maksuton ehdokkaita asettaneille ryhmille,
3) jokaiselle ehdokkaita asettaneelle ryhmälle varataan yksi (1) mainos/ mainospaikka,
4) vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 19.5.2021 ja ne on poistettava viimeistään 15.6.2021,
5) mainosten järjestys on kadun puolelta katsottuna vasemmalta oikealle sama kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä,
6) jos asemakaava-alueille sijoitetaan vaalimainoksia muualle kuin kunnan osoittamiin kehikoihin, on siihen hankittava rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Tällöinkään linja-autojen pysäkkikatoksiin tai risteysalueelle ei saa mainoksia .

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Asematie 4 73100 Lapinlahti
sähköposti, vaalit@lapinlahti.fi ja ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
puhelin,  040 488 3211