bannerikuva
Liikunnan harrastajat
Kulttuuristrategia 2011-2017
visiona ” Elinvoimainen Lapinlahti” 2025

Kulttuuri-, liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään.
- Kunta järjestää harrastusmahdollisuuksia kansalaisopiston, musiikkiopiston ja muun oman toimintansa kautta.
- Kunta luo puitteita kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle ja aktiivisuudelle tukemalla seuroja, yhteisöjä ja harrastusryhmiä.
- Kunnan liikuntapaikat ja tilat ovat kuntalaisten käytössä.

Jokaisella oma harrastus.
- Kunta edistää vapaa-ajan tarjontaa niin, että jokainen voisi löytää paikkakunnalta mielekästä tekemistä – harrastukset nähdään myös ennaltaehkäisevänä toimintana.

Kunta tarjoaa puitteita ja koordinoi kulttuuri- ja liikuntatoimintaa.
- Kunnassa on kulttuuritoimintaa koordinoiva vastuutaho, joka huolehtii myös tiedottamisesta ja markkinoinnista.

Taide, liikunta ja luonto luovat pohjaa myös paikkakunnan yrityselämälle.
- Kunta tekee aktiivista yhteistyötä kulttuurin, taiteen, liikunnan ja luonnon parissa
työskentelevien laitosten, taiteilijoitten ja yritysten kanssa.  
- Kunta on mukana tapahtumien järjestämisessä ja on aktiivisesti edistämässä tapahtuminen kehittämistä.

Paulintaival Katri Eskelinen.jpg
Paulintaival-laturetken varrelta
(kuva Katri Eskelinen)

Savo Games 2012.jpg

Eliittikisayleisöä

Huuhkajan laavulla.jpg
Huuhkajan luontopolun laavu