Siirry sisältöön Etusivu

Aineisto- ja tietopalvelu

Voit saada tietoa kunnan viranomaisten tekemistä julkisista päätöksistä, kunnan järjestämistä palveluista sekä julkisista asiakirja-aineistoista.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjapyynnöissä voit ottaa yhteyttä ensisijaisesti kunnan kirjaamoon.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Jos kunnan työntekijä tekee arkistoselvityksen asiakkaan puolesta, asiakkaalta peritään 40 e/h.

Puhelinasiointi

Lapinlahden kunta

Lapinlahden kunnan puhelinnumero.

Lisää tietoa
Puh. +358 17 272000

Linkit

Lapinlahden kunnan verkkosivut

Kunnan kotisivut

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkistoon voivat kunnassa toimivat yhdistykset ja yksityiset toimittaa arkistojaan. Arkistoaineistot palvelevat mm. tutkijoita.

Asematie 8, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lapinlahden kunta kunnantalo

Kunnantalolta löytyvät useimmat toimistopalvelut.

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Liittyvät palvelut

Kunnan viralliset ilmoitukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut