Siirry sisältöön Etusivu

Arkistopalvelu

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä lupapäätösten yhteydessä ja rakentamisen aikana syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia ja erityissuunnitelmia. Asiakirjojen saatavuus vaihtelee lupakohtaisesti. Vanhimmat piirustukset ovat 1952-luvulta. Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana.

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.

Kun tarvitset rakennuspiirustuksia, niin toimi seuraavasti.

Lähetä asiakirjatilaus sähköpostiviestinä rakennusvalvonnan sihteerille.

Kirjoita viestiin vähintään seuraavat tiedot.

- tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

- laskutusosoite sekä y-tunnus tai henkilötunnus.

- haettavan kohteen kiinteistötunnus ja/tai osoite.

- mitä piirustuksia tai asiakirjoja haluat kopioitavan.

- otetaanko asiakirjoista paperikopioita vai pdf-skannauksia.

- asiakirjakopioiden toimitustapa (kirjepostina, sähköpostin liitteenä tms.).

Jos sinulla on tiedossasi alkuperäisen luvanhakijan nimi, luvan myöntövuosi tai lupatunnus, kirjaa myös nämä tiedot viestiin.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Palvelupaikat

Lapinlahden kunta kunnantalo

Kunnantalolta löytyvät useimmat toimistopalvelut.

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Liittyvät palvelut

Kiinteistöjen palvelupyynnöt

Katso tiedot

Osoitteen antaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut