Siirry sisältöön Etusivu

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä Lapinlahden kunnassa toimii tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt  Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Nerkoonselän rannalla Lapinlahden keskustasta noin 7 kilometriä länteen. Suunnittelualueen koko on noin 17 ha.

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavoittaminen

Lapinlahden kunta on käynnistänyt uuden rantaosayleiskaavan laadinnan koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.

Esittely_INFO.pdf

Ala Pitkä-järven kaava-alueen rajaus.pdf

Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on valmistunut.

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Nerkoonselän rannalla Lapinlahden keskustasta noin 7 kilometriä länteen. Suunnittelualueen koko on noin 17 ha.

Rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 13.12 2019 – 20.1.2020 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.


Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaava

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut.

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.

Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 13.12.2019 – 20.1.2020 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Kaavoituskatsaus