Etusivu

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä Lapinlahden kunnassa toimii tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.

Asemakaavan muutoksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.4 – 6.5.2019 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla.

Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajaman Mykkäläntie 3:ssa

Lapinlahden kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Väisälä nimiseen tilaa osoitteessa Mykkäläntie 3, kiinteistötunnuksella 402-412-30-14.

Asemakaavan muutoksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.4 – 6.5.2019 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla.

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Kiukoonlahden rannalla Onkivedellä.

Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Etelä-Onkilahden rannalla Onkivedellä.

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Kiukoonlahden rannalla Onkivedellä.

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on valmistunut. Rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.6 – 16.7.2019 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi

 

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Etelä-Onkilahden rannalla Onkivedellä.

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on ollut  julkisesti nähtävillä 10.6 – 16.7.2019 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fiKaavoituskatsaus