Etusivu

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä Lapinlahden kunnassa toimii tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Kiukoonlahden rannalla Onkivedellä.

Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Etelä-Onkilahden rannalla Onkivedellä.

Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt  Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Nerkoonselän rannalla Lapinlahden keskustasta noin 7 kilometriä länteen. Suunnittelualueen koko on noin 17 ha.

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavoittaminen

Lapinlahden kunta on käynnistänyt uuden rantaosayleiskaavan laadinnan koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.


Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Etelä-Onkilahden rannalla Onkivedellä.

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on valmistunut. Rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 16.9 – 23.10.2019 Lapinlahden
kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.


Mahdolliset mielipiteet rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.
Tiedustelut: Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705, Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.


Lapinlahdella 12.9.2019
Lapinlahden tekninen lautakuntaKaavoituskatsaus