Siirry sisältöön Etusivu

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä Lapinlahden kunnassa toimii tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavoittaminen

Lapinlahden kunta on käynnistänyt uuden rantaosayleiskaavan laadinnan koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.

Esittely_INFO.pdf

Ala Pitkä-järven kaava-alueen rajaus.pdf

Yleis- ja asemakaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP)

Varpaisjärven kirkonkylän alueella kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP) on tullut tarpeelliseksi tarkastaa voimassa olevaa asema- ja yleiskaavaa. Korttelissa 42 sijaitsee entinen kunnantupa, joka on asemakaavassa ja yleiskaavassa esitetty merkinnällä SR, joka on luokiteltu maakunnallisesti merkittävän arvokkaaksi rakennuskohteeksi.

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaava

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut.
Lapinlahden kunta on käynnistänyt Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.

Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 13.12.2019 – 20.1.2020 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Kaavoituskatsaus