Siirry sisältöön Etusivu

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä Lapinlahden kunnassa toimii tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt  Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Nerkoonselän rannalla Lapinlahden keskustasta noin 7 kilometriä länteen. Suunnittelualueen koko on noin 17 ha.

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavoittaminen

Lapinlahden kunta on käynnistänyt uuden rantaosayleiskaavan laadinnan koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.

Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on valmistunut.

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Nerkoonselän rannalla Lapinlahden keskustasta noin 7 kilometriä länteen. Suunnittelualueen koko on noin 17 ha.

Rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 13.12 2019 – 20.1.2020 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Tiedustelut:

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 11.12.2019
Lapinlahden tekninen lautakunta


Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaava

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut.

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavan. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63§:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma josta ilmenee muun muassa, miten kaavoitustyö etenee, keitä kaikkia tahoja suunnittelutyön aikana informoidaan, mitä selvityksiä työn aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyöhön voi osallistua.

Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 13.12.2019 – 20.1.2020 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Tiedustelut:
Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 11.12.2019
Lapinlahden tekninen lautakunta

Kaavoituskatsaus