Etusivu

Toiminta

Vesilaitos vastaa puhtaan ja hyvälaatuisen talousveden toimittamisesta kuluttajille. Laitoksen toimintaan kuuluu veden laadun seuraaminen, vesijohtoverkoston kunnosta huolehtiminen ja uuden verkoston suunnittelu ja rakentaminen.

Vesilaitos myy vuosittain noin 1 500 000 m3 talousvettä. Suurin vedenkuluttaja Lapinlahdella on maidonjalostusteollisuus.
Lapnlahdella on kaksi jätevedenpuhdistamoa. Suoniemen puhdistamo Lapinlahdella ja Varpaisjärven puhdistamo Varpaisjärven taajaman alueella.

Suoniemen puhdistamo puhdistaa Lapinlahden kirkonkylän, Nerkoon, Alapitkän, sekä Lahdenperän viemäriosuuskunnan jätevedet. Alapitkän ja Nerkoon jätevedet johdetaan puhdistamolle siirtoviemäriä pitkin.

Varpaisjärven puhdistamo puhdistaa Varpaisjärven taajaman, sekä Nilsiäntien varresta ja Reittiön kylältä Kuopion kaupungin puolella tulevat jätevedet. Molemmilla puhdistamoilla on lisäksi sako/umpilietteen vastaanottoasemat. Puhdistamojen käyttö ja ylläpito on ulkoistettu Kemira Operon Oy:lle.

Suoniemen puhdistamo vastaa asukasvastineluvultaan 80 000 asukkaan puhdistamoa. Puhdistamon suureen kokoon on syynä maidonjalostusteollisuuden aiheuttama jätevesikuormitus.
Viemärilaitos vastaa viemäriverkoston toimivuudesta ja kunnossapidosta. Laitoksen toimenkuvaan kuuluu myös uuden verkoston rakentaminen ja suunnittelu.

Suurempien rakennus- ja saneerauskohteiden suunnittelu ja rakentaminen tilataan yleensä ulkopuolisilta yrityksiltä. Lapinlahden Vesi Oy toimii tällaisissa hankkeissa rakennuttajana. Pienet rakennuskohjteet Lapinlahden Vesi Oy tekee omana työnä.

Vuoden 2012 suurin investointi oli uuden runkovesijohdon rakentaminen Honkaniemestä vesitornille.

Lapinlahden kunnan alueella toimii neljätoista vesiosuuskuntaa, sekä yksitoista pientä vesiyhtymää. Osuuskunnat hoitavat pääasiassa Lapinlahden kunnan maaseutualueen vesihuollon. Vesiosuuskunnat ovat itsenäisiä vesiyhtiöitä ja niillä on omat toiminta-alueet. Osuuskunnat ostavat pääsääntöisesti talousvetensä Lapinlahden Vesi Oy:ltä. Osalla vesiyhtymistä on myös omaa talousveden tuotantoa.

Alla olevassa taulukossa on listaus osuuskunnista ja niiden toiminta- alueista. Lisätietoja voi kysyä Lapinlahden Vesi Oy:n henkilöstöltä.

Nimi
 Toiminta-alue
Juminen
 Jumisen seutu
Kivistö-Karvasalmi  Kivistö, Karvasalmi
Korpijärvi  Korpijärvi
Lahdenperä
 Lahdenperä, Aisomäki, Heinäaho
Lukkarila
 Lukkarila
Murtomäki
 Murtomäki
Mäntylahti
 Mäntylahti, Immola
Nerkoonniemi
 Nerkoonniemi, Telppänen
Ollikkala-Humppi
 Humppi, Savonjärvi
Pajujärvi
 Pajujärvi, Alilampi, Joenpolvi, Tölvä, Luhi, Juurikkala, Yläpitkä, Naarvanjärvi, Kotalahti, Mikka
Pölönmäki
 Martikkalan eteläosa, Väisälänmäki
Saaristotie
 Akkalansaari, Liponsaari, Ulmansaari
Sutela
 Sutela
Syväri  Länsiranta, Syvärin itäranta

20111001-IMG_0426.jpg
Suoniemen jätevedenpuhdistamo kuva Pasi Kannasmaa 2012