Siirry sisältöön Etusivu

Rakennusvalvonnan aukiolo kesällä 2021

Rakennusvalvonta on kiinni viikot 26 - 28
Viimeiset lupapäätökset ennen kesälomia annetaan 22.6.2021.

Kesälomien jälkeen seuraavat päätökset annetaan 19.7.2021 jälkeen. Jos haluatte saada lupahakemuksenne mahdollisesti käsitellyksi ja päätetyksi ennen kesälomia, niin olettehan ajoissa liikkeellä.

– Katselmuksia ei toimiteta 28.6. - 18.7.2021 välisenä aikana.

– Toimenpideilmoituksia ei käsitellä aikavälillä 28.6. - 18.7.2021.

Lomien jälkeen käsittelemme saapuneet viestit ja ilmoitukset mahdollisimman nopeasti läpi ja vastaamme niihin mahdollisuuksien mukaan. Laitattehan rakentamiseen liittyvät kyselyt Lupapisteen kautta, niin kysymyksenne ovat paikalla olevan rakennusvalvonnan henkilökunnan vastattavissa.

Ohjeet mm. lupien hakemiseksi tarvittavine selvityksineen ja liitteineen löytyvät rakennusvalvonnan sivuilta.
 

Rakentamisen luvat

Lapinlahdella rakentamiseen liittyvät luvat haetaan rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupa tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen käyttöönotto, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintiloiksi jne.)
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön)

Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa tai toimenpideilmoituksen. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos.

Myös rakennuslupien jatkamiseksi haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.