Siirry sisältöön Etusivu
Sähköinen palvelukanavamme ePermit

Rakentamisen luvat haetaan sähköisesti, e-luvan kautta

Sähköinen e-lupa

Luvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat tulee liittää hakemukseen. Rakennusluvan käsittelyaika on noin 2 viikkoa, kun kaikki tarvittavat liitteet on jätetty palveluun. Rakennuslupia käsitellään viikoittain.

Lapinlahti rakennus- ja toimenpideluvat ratkaisee rakennustarkastaja. Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee lautakunnalle määrättyjä tehtäviä, mm. poikkeamispäätökset. Lautakunnan kokoukset ovat yleensä 1-2 kk välein

Rakentamisen luvat

Lapinlahdella rakentamiseen liittyvät luvat haetaan rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupa tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen käyttöönotto, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintiloiksi jne.)
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön)

Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa tai toimenpideilmoituksen. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos.

Myös rakennuslupien jatkamiseksi haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupaa haetaan sähköisesti.  Kunnan www-sivuilla on hakemusta varten linkki. Hakiessa lupaa paperisena, hakemuksesta peritään maksu kun se muutetaan sähköiseen muotoon.