Siirry sisältöön Etusivu

RAKENNUSKANNAN TARKASTUSPROJEKTI 2022

Kiinteistöjen omistajat

Lapinlahdella on meneillään rakennusten selvitystyö, joka perustuu kunnanvaltuuston päätökseen 13.12.2016 § 40, 11.12.2017 § 76 ja 11.12.2018 § 40 ja 10.12.2019 § 50. Tarkoitus on saattaa ajan tasalle rakennustiedot viranomaisten rekistereissä. Tällä hetkellä tiedot ovat puutteellisia ja vanhempien rakennusten tiedot puuttuvat kokonaan.

Mittaukset jatketaan kesällä 2020 Varpaisjärven läntisillä ja eteläisellä alueella.

Kiinteistönomistajille lähetettävä lomake

Tämän liitteenä on lomake, joka kiinteistönomistajan on palautettava täytettynä oheisessa palautuskuoressa. Vastauslähetyksen postimaksu on maksettu. Lomakkeen tarkoituksena on kerätä kiinteistön eli maa-alueen rakennuksista tarkempia tietoja. 

Kiinteistölle suoritettava maastokäynti

Mittaajamme suorittaa mahdollisesti kiinteistöllänne maastokäynnin. Sillä varmistetaan, että rekisterien tiedot ja rakennusten tilanne ovat yhtenevät.

Käynnillä kirjataan rakennusten lukumäärä ja tyyppi, sekä pinta-ala. Rakennukset mitataan vain ulkomitoin, sisätiloihin ei mennä. Kiinteistön maa-alueen rajoja ei mitata.

Mittaukset eivät vaadi kiinteistönomistajan läsnäoloa. Jos kuitenkin haluatte olla läsnä mittauksen aikana, rastittakaa lomakkeesta kohta ”haluan sopia tapaamisen". Tällöin soitamme teille ja sovimme yhdessä tarkemman ajan käynnille.

Maastokäynnit suoritetaan kesän 2020 aikana.
 

Tietojen välittäminen veroviranomaiselle

Toivomme myös, että tarkastatte verotoimistosta saapuneen kiinteistöverolomakkeen ja korjaatte siinä mahdollisesti esiintyvät puutteet.

Kunta toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten. Tämä on kiinteistöverolain vaatimusten mukaista. 

 

 

Puutteelliset tiedot ja rakennusvalvonta

Mikäli ilmoittamissanne tiedoissa havaitaan puutteita tai ristiriitaisuuksia maastotietoihin verraten, otamme teihin uudelleen yhteyttä lisätietoja varten. Rakennusvalvonnalla on oikeus perustelluista syistä päästä kiinteistölle, kuten epäiltäessä puutetta rakennus tai lupatiedoissa (MRL 183 §). 

 

Mikäli maa-alueella on enemmän rakennuksia kuin yhdelle lomakkeelle mahtuu, täyttäkää lisärakennukset toiselle lomakkeelle samalla kiinteistötunnuksella.

Täyttäkää kullekin lomakkeelle vain yhden maa-alueen tiedot. Mikäli omistatte useampia rakennettuja maa-alueita eikä lomakkeita ole riittävästi, niitä saa lisää Lapinlahden tekniseltä osastolta. (Asematie 4, 73100 Lapinlahti).

Kiinteistön (maa-alueen tiedot), vain 1 tontti per lomake

Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja, se koostuu tiedoista: kunnan numero - kylännumero - talon numero - tilan numero. Eli esim. 402-410-2-33.

Kunnan ja kylän numero on täytetty lomakkeeseen valmiiksi. Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöverolapuista tai tontin lohkomiseen liittyvistä papereista.

Omistajan tiedot

Omistajan tiedot kohdassa voitte pyytää tapaamista, jolloin soitamme ja sovimme käynnille ajan, jotta voitte olla läsnä mittauksen aikana. Mikäli haluatte ilmoituksen käynnistä etukäteen, lähetämme tekstiviestin ennen tontille saapumista. Tällöin voitte esim. kytkeä hälyttimet pois päältä tai ilmoittaa, jos käynnin ajankohta ei sovi teille.

Rakennettu alue

Tontin pinta-ala on sen maa-alueen pinta-ala, jolla lomakkeessa ilmoitetut rakennukset

sijaitsevat. Muiden omistajien rakennukset on syytä merkitä lomakkeeseen, ettei niitä lasketa toiseen kertaan. Vuokralaisen nimi ja yhteystiedot tarvitaan, jotta hänelle voidaan lähettää kyselylomake hänen omistamistaan rakennuksista.

Asuinrakennuksen tiedot

Valmistumisvuosi on tärkeä, täsmällisen vuoden puuttuessa arvio riittää.

Kokonaispinta-ala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan. Se sisältää rakennuksen kaikkien kerrosten. kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-alat. Mukaan ei lasketa korkeudeltaan alle 160 cm tiloja tai parvekkeita ja katoksia. Tarvittaessa pinta-ala voidaan laskea rakennuspiirustuksista. Jos tieto ei ole helposti saatavissa, ei  erillistä mittaamista ole tarpeen suorittaa itse, mittaamme rakennukset käynnin yhteydessä.

Kuisti muodostaa suojatun alueen sisä- ja ulkotilan välille. Siinä on katto ja lattia ja oleskelutilaa. Kuistina ei pidetä pelkkää maalattiaista katosta tai sellaista tilaa, johon ei mahdu pöytää ja tuolia. Mikäli kuistissa on 30 % avattavia lasiseiniä, se lasketaan vielä kuistiksi.

Vanhan mallinen laudoitettu kuisti lasketaan osaksi rakennusta. Umpeen laudoitettu avokuisti tai sen osa on rakennuksen laajennus.Kantava rakenne tarkoittaa rakennuksen seinämateriaalia, esimerkiksi hirsitalossa kantava rakenne on puuta.

Kokonaispinta-alaltaan alle 5 m2 rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa.

Talousrakennukset

Ilmoittakaa lomakkeella kaikki kiinteistöllänne sijaitsevat talousrakennukset, kuten saunat,

autotallit ja puuliiterit. Mikäli kiinteistöllänne on muita rakennelmia kuin asuin- tai talousrakennuksia, ilmoittakaa myös niiden tyyppi, esimerkiksi tuulivoimala tai radiomasto.

Purkukuntoinen rakennus: Myös kiinteistöllä sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset kuten

hylätyt vajat on ilmoitettava.

Tämän kirjeen palauttamisen jälkeen kiinteistölle suoritettava maastokäynti on maksuton.
Kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.

Käyntiosoite:

Tekninen osasto,
Asematie 4 tai
puhelimitse: 040 4883751.

Hyvää yhteistyötä toivottaen
Lapinlahden kunta


Mahdolliset yhteydenotot:

Raimo Haverinen
Rakennustarkastaja,
e-mail:raimo.haverinen(ät)lapinlahti.fi
puh.040 4883751