Siirry sisältöön Etusivu

Lapinlahden kunnan myytävät tontit

Rönkälän alueen myytävät tontit

Lapinlahdella Ala-Pitkä-järven alueelle Rönkälän tilalle on palstoitettu viisitoista asuinrakennustonttia koon vaihdellessa 3 285 - 6 697 m2 välillä. Seitsemän tonttia on omarantaista, kolme suoralla järvinäkymällä ja viisi kuivanmaan tonttia. Teiden ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan syksyllä 2021. Tonttien rakentaminen voi alkaa toukokuussa 2022, jolloin tie- ja kunnallistekniikan yhteydet on rakennettu.

Omarantaisten tontit (tonttikartan tontit 1-3 ja 9-12)huutokaupataan sähköisen huutokauppapalvelun kautta, pohjahinnan ollessa seitsemän (7) euroa neliöltä. Myynti aloitetaan 15.11.2021 ja ne päättyvät vaiheittain noin kahden viikon kuluttua myynnin aloittamisesta.
Huutokauppa alkaa 15.11.2021 

Suoralla järvinäkymällä olevat tontit (tonttikartan tontit 6-8) huutokaupataan sähköisen huutokauppapalvelun kautta, pohjahinnan ollessa kuusi (6) euroa neliöltä. Myynti aloitetaan 15.11.2021 ja ne päättyvät vaiheittain noin kahden viikon kuluttua myynnin aloittamisesta.
Kuivanmaan tontit (tonttikartan tontit 4,5 ja 13-15) myydään varausjärjestyksessä neliöhinnan ollessa kuusi (6) euroa. Varauksia otetaan vastaan 15.11.2021 klo 9 alkaen.
Etäisyydet eri kohteisiin Rönkälän asuinalueelta:
- Alapitkän koulu ja päiväkoti noin 1.5 km.
- Lapinlahden kirkonkylä noin 20 km.
- Siilinjärvi noin 18 km.
- Kuopio noin 40 km.
- Iisalmi noin 46 km.
Rönkälän tonttien esittely

 

 

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja, Rami Linna, puh. 040 4883 701

Rakennustarkastaja, Raimo Haverinen, puh. 040 4883 751

Lapinlahden Vesi Oy, Tuija Heikkinen, puh. 040 4883 731


Tontin varausmaksun suuruus on 100 €. Rakennuspaikan varaussopimus on voimassa 6 kk, joka lasketaan maksupäivästä. Lopullinen luovutussopimus (kauppakirja tai vuokrasopimus) on tehtävä ennen rakennusluvan hakemista varaussopimuksen voimassaoloaikana.

Rakennuspaikkaa ei voi siirtää rakentamattomana edelleen.

Määräalojen osalta lohkomiskuluista vastaa ostaja.

Lapsiperheille myönnetään 25% alennus tontin hinnasta,(alennus ei koske vuokrattuja tontteja).

Lapinlahden kunta vuokraa niitä omakotitalotontteja, joiden myyntihinta on vähintään 5000 €.

  • Vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta.
  • Perusvuosivuokra on rakennuspaikoilla 6 % rakennuspaikan myyntihinnasta.
  • Vuokra peritään kertasuorituksena koko vuoden osalta. Mikäli vuokran suuruus on yli 700 €/vuosi, voidaan vuokra periä vuokramiehen pyytäessä kahdessa erässä.
  • Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
  • Asuinrakennusta varten vuokrattu rakennuspaikka on aina lunastettavissa omaksi sen jälkeen kun rakentamisvelvoite on täytetty. Mikäli rakennuspaikan lunastus tapahtuu kuuden (6) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen teosta, vähennetään luovutushinnasta 3 % kutakin täyttä vuokravuotta kohden.
  • Mikäli vuokrauksesta on kulunut yli kuusi vuotta, vähennetään luovutushinnasta 15 %.