Siirry sisältöön Etusivu

Lapinlahden kunnan tontit

Tontin varausmaksun suuruus on 100 €. Rakennuspaikan varaussopimus on voimassa 6 kk, joka lasketaan maksupäivästä. Lopullinen luovutussopimus (kauppakirja tai vuokrasopimus) on tehtävä ennen rakennusluvan hakemista varaussopimuksen voimassaoloaikana.

Rakennuspaikkaa ei voi siirtää rakentamattomana edelleen.

Määräalojen osalta lohkomiskuluista vastaa ostaja.

Lapsiperheille myönnetään 25% alennus tontin hinnasta,(alennus ei koske vuokrattuja tontteja).

Lapinlahden kunta vuokraa niitä omakotitalotontteja, joiden myyntihinta on vähintään 5000 €.

  • Vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta.
  • Perusvuosivuokra on rakennuspaikoilla 6 % rakennuspaikan myyntihinnasta.
  • Vuokra peritään kertasuorituksena koko vuoden osalta. Mikäli vuokran suuruus on yli 700 €/vuosi, voidaan vuokra periä vuokramiehen pyytäessä kahdessa erässä.
  • Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
  • Asuinrakennusta varten vuokrattu rakennuspaikka on aina lunastettavissa omaksi sen jälkeen kun rakentamisvelvoite on täytetty. Mikäli rakennuspaikan lunastus tapahtuu kuuden (6) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen teosta, vähennetään luovutushinnasta 3 % kutakin täyttä vuokravuotta kohden.
  • Mikäli vuokrauksesta on kulunut yli kuusi vuotta, vähennetään luovutushinnasta 15 %.