Siirry sisältöön Etusivu

Lapinlahden kunnan tontit

Tontin varausmaksun suuruus on 100 €. Rakennuspaikan varaussopimus on voimassa yhden vuoden. Lopullinen luovutussopimus (kauppakirja tai vuokrasopimus) on tehtävä ennen rakennusluvan hakemista varaussopimuksen voimassaoloaikana.

Rakennuspaikkaa ei voi siirtää rakentamattomana edelleen.

Määräalojen osalta lohkomiskuluista vastaa ostaja.

Lapsiperheille myönnetään 25% alennus tontin hinnasta,(alennus ei koske vuokrattuja tontteja).

Lapinlahden kunta vuokraa niitä omakotitalotontteja, joiden myyntihinta on vähintään 5000 €.

  • Vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta.
  • Perusvuosivuokra on rakennuspaikoilla 6 % rakennuspaikan myyntihinnasta.
  • Vuokra peritään kertasuorituksena koko vuoden osalta. Mikäli vuokran suuruus on yli 700 €/vuosi, voidaan vuokra periä vuokramiehen pyytäessä kahdessa erässä.
  • Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
  • Vuokra-alueella mahdollisesti olevat puut luovutetaan korvauksetta vuokramiehen omistukseen.
  • Asuinrakennusta varten vuokrattu rakennuspaikka on aina lunastettavissa omaksi sen jälkeen kun rakentamisvelvoite on täytetty. Mikäli rakennuspaikan lunastus tapahtuu kuuden (6) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen teosta, vähennetään luovutushinnasta 3 % kutakin täyttä vuokravuotta kohden.
  • Mikäli vuokrauksesta on kulunut yli kuusi vuotta, vähennetään luovutushinnasta 15 %.