Siirry sisältöön Etusivu

logot.PNG

 

 

Mistä hankkeessa on kyse?

AKTIVOI - hankkeessa haetaan ratkaisuja koronan esille nostamiin yritysten haasteisiin ratkaista kriisitilanteita, siten että niiden toimintakyky säilyisi muutoskyvykkyyden paranemisen kautta äkillisissäkin muutostilanteissa. Taustalla on yli kaksi vuotta jatkunut poikkeustilanne, joka on vaikuttanut yritysten toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Henkinen ja fyysinen jaksaminen sekä hyvinvointi ovat olleet kovalla koetuksella, ja tästä huolimatta yritysten tulisi pystyä ponnistelemaan kohti parempia aikoja. Hankkeeseen mukaan lähteville yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin hyvinvointia sekä osaamista lisääviin toimenpiteisiin.

Hankkeen päätoteuttaja on Lapinlahden kunta. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa kunnan yrityksiä selviytymään koronan aiheuttamista talous- ym. vaikeuksista. Hankkeessa tavoitellaan mukana olevien yritysten muutoskyvykkyyden paranemista, jolloin ne ovat valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista kriisitilanteista. Tavoitteena on myös yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoiminnan osaamisen lisääntyminen (digitalisuus ja vihreä siirtymä) ja työssäjaksamisen paraneminen hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Tavoitteina hankkeessa ovat:

1) yritysten toimintakyvykkyyden parantaminen muutostilanteissa,
2) yritysten viestinnän kehittäminen digiosaamisen parantamisella,
3) yritysten liiketoimintaosaamisen ja tuotekehityksen vahvistaminen vihreään siirtymään,
4) yrittäjien ja yritysten työntekijöiden työssäjaksaminen tukeminen,
5) yrittäjien ja kunnan välisen vuorovaikutusprosessin kehittäminen sekä
6) paikallisen kysynnän elvyttäminen.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi yrityksille järjestettävät koulutukset sekä ohjaaminen ja neuvonta. Koulutusten sisältöjä ovat mm.

  • muutosjohtaminen sekä digitaalinen viestintä ja vuorovaikutusprosessien kehittäminen,
  • liiketoiminnan kehittäminen digitalisuuden ja vihreän siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin,
  • työhyvinvoinnista huolehtiminen  uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa.

Ideoita koulutusten järjestämiseen liittyen kerätään myös suoraan yrityksiltä. Lisäksi hankkeessa luodaan edellytyksiä vertaisoppimiseen ja -tukemiseen . Hankkeessa luodaan vertaisverkosto, joka tukee yritysten muutoskyvykkyyttä ja kykyä reagoida nopeasti äkillisiinkin muutoksiin.

AKTIVOI - yritysten muutoskyvykkyyden kehittäminen  - hanke alkoi Lapinlahden kunnassa toukokuussa 2022. Hankeaika kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Hanke toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä Ylä-Savon seuturahaston rahoituksella.

Kysy lisää: 

Projektipäällikkö Anu-Riikka Kolari
anu-riikka.kolari(a)lapinlahti.fi
puh. 040 488 3280 (myös Whatsapp)