Siirry sisältöön Etusivu

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut auttavat työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Työllisyyspalveluiden kautta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa eri työllistymistä edistävistä palveluista. Työllisyyspalveluiden kautta on mahdollista päästä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan, tehdä osaamiskartoitus, saada apua työnhakuasiakirjojen laatimiseen sekä vinkkejä työllistymiseen/ kouluttautumiseen. Lapinlahden kunta työllistää vuosittain useita pitkään työttömänä olleita henkilöitä erilaisiin työtehtäviin kunnan organisaatioon.

Työnantajien on mahdollista saada lapinlahtelaisen henkilön työllistämiseen työllistämisen kuntalisää.

Jos sinulla on kysyttävää työllistämiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Liittyvät palvelut

Tukityöllistäminen

Katso tiedot

Työllistymisen tuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Työllistäminen

 Työllisyysmäärärahoin työllistäminen

Lapinlahden kunta tarjoaa palkkatukityötä eri hallintokuntien alueella määrärahojen puitteissa. Työllistyminen on mahdollista mm. liikuntatoimeen, puisto- ja kiinteistönhoitoon, asumispalveluihin sekä päiväkoteihin.

Työllistettävän henkilön työaika on pääsääntöisesti 32,5h /viikko, palkkaus vaihtelee työtehtävästä riippuen. Henkilö palkataan enintään 8 kuukauden ajaksi. Työn suorittamispaikka ja aloittaminen sovitaan yksilöllisesti. Edellytyksenä työllistämiselle on TE-toimiston myöntämä palkkatuki ja/tai henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai henkilö on velvoitetyöllistettävä.

Työllistämisen kuntalisä

Lapinlahden kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja järjestöjä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla työllistämisen kuntalisää. Kuntalisää voidaan maksaa lapinlahtelaisten yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistämiseen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä on  500 euroa kuukaudessa/palkattava henkilö. Kuntalisää myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi.

Ohjaus ja neuvonta

Kunnan työllisyyspalveluiden kautta annetaan ohjausta ja neuvontaa työllistymisen vauhdittamiseksi, joten voit olla yhteydessä työllisyyspalveluihin jos jokin työllistymisessä mietityttää. Aikavarauksella voidaan tehdä ura- ja koulutussuunnitelmaa ja käyttää apuna mm. Työterveyslaitoksen Kykyviisaria. Työllisyyskoordinaattori auttaa myös työnantajia työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöpaikkojen hakuaika ilmoitetaan vuosittain paikallislehdessä, sosiaalisessa mediassa ja kunnan kotisivuilla. 

Nuorten kesätyötuen ehdot löytyvät tältä sivulta kohdasta Ohjeet ja lomakkeet, kolme alinta PDF-tiedostoa. Hakuaika vuonna 2020 oli ajalla 30.3.-30.4.2020. 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on tukea henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä kohti avoimia työmarkkinoita. Lapinlahden kunnan alueella on useita kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kunnan omassa organisaatiossa sekä kumppanuusyhdistyksissä. Kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen edellyttää aktivointisuunnitelman laatimista yhdessä TE-toimiston ja sosiaalityön kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan ajaksi laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamisessa auttaa kunnan työnohjaaja. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville on varattu kuntosalivuoro Ripsakasta.

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma on työllistymissuunnitelmaan verrattava ura- ja koulutuspolkujen suunnitelma. Siihen kirjataan suunnitelmaa tukevia tavoitteita sekä näihin vieviä  tehtäviä. Suunnitelmaa tehdessä keskustellaan erilaisista vaihtoehdoista, jotka olisivat juuri asiakkaan kannalta parhaita.

Aktivointisuunnitelma laaditaan kolmikantaisesti; mukana on asiakas, kunnan edustaja (sosiaalitoimistosta tai työllisyyspalveluista) sekä TE-palveluiden työntekijä. Suunnitelman laatiminen on kuntavetoista toimintaa, mikä tarkoittaa sitä, ettei TE-palveluiden työntekijä ole aina fyysisesti läsnä. Tieto välittyy kuitenkin sujuvasti kunnalta TE-toimistoon.

Yhdessä tehdyt suunnitelmat velvoittavat kaikkia osapuolia. Suunnitelman laatimiseen velvoittaa Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 10§. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aktivointisuunnitelman laatiminen ja kuntouttava työtoiminta olisivat sidoksissa toisiinsa. Suunnitelman toteutumista seurataan yhdessä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Erilaisia vaihtoehtoja voivat olla muun muassa tukityöllistäminen, työkokeilu, eläkehakemus, kuntoutusraha tai jokin muu vastaava etuus tai palvelu.

 

NOUP- Nuorten työpaja 

Nuorten työpaja tukee nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Kohderyhmänä on 16-29- vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja työelämäuran löytymiseen, elämänhallintataitojen ja oman motivaation vahvistamiseen, toimintakyvyn lisäämiseen tai jotka haluavat tavoitteellista tekemistä määräajaksi koulutus ja työmarkkinoille siirryttäessä. Työpajatoiminnassa voi samanaikaisesti olla 10 nuorta. 

Ohjaus perustuu vahvasti yksilölliseen ja asiakaslähtöiseen ohjaukseen. Jokaisen asiakkaan polku työpajalla suunnitellaan erikseen, ja ohjauksen aikana seurataan asiakkaan edistymistä tiiviisti. 

Hankkeen osarahoituksesta vastaa Itä-Suomen AVI, joka valvoo myös toimintaa. 

Jos kiinnostuit itse tai tiedät jonkun joka toiminnasta voisi hyötyä, ota rohkeasti yhteyttä Lapinlahden kunnan työllisyyspalveluihin!

 

Pitäjäntupa 

Pitäjäntuvan työpaja ja kirpputori 

ma- ti 10:00- 16:00

ke-pe 9:00- 15:00

 

Kirpputoripöytien varaukset ja -tiedustelut p. 050 5714462

käyntiosoite: Asematie 8

Myös työllisyyspalvelut löytyvät Pitäjäntuvalta. Kirpputorin aukioloaikojen ulkopuolella ajanvarauksella. 

 

Yhteystiedot

Työllistäminen

Nimi Nimike Puhelin
Tuppurainen Mirka työllisyyskoordinaattori 040 4883 309
Tissari Sami palveluohjaaja 040 4883 310
Työllisyyspalvelut
Kankkunen Jari palveluohjaaja 050 4285 181
Hyvönen Mari kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 040 4883 038
Pitäjäntupa Asematie 8, 73100 Lapinlahti