Etusivu

Työllistäminen

työllistäminen.jpg

 

Työllisyysmäärärahoin työllistäminen

Lapinlahden kunta tarjoaa palkkatukityötä eri hallintokuntien alueella määrärahojen puitteissa. Työllistyminen on mahdollista mm. liikuntatoimeen, puisto- ja kiinteistönhoitoon, asumispalveluihin sekä päiväkoteihin.

 

Työllistettävän henkilön työaika on pääsääntöisesti 33h /viikko, palkkaus vaihtelee työtehtävästä riippuen. Henkilö palkataan enintään 8 kuukauden ajaksi. Työn suorittamispaikka ja aloittaminen sovitaan yksilöllisesti. Edellytyksenä työllistämiselle on TE-toimiston myöntämä palkkatuki ja/tai henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää tai henkilö on velvoitetyöllistettävä. Työllistettävän henkilön työsuhteeseen kuuluu työllisyyspalveluiden järjestämä noin tunnin kestävä työnhakuinfo.

Työllistämisen kuntalisä

Lapinlahden kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja järjestöjä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla työllistämisen kuntalisää. Kuntalisää voidaan maksaa lapinlahtelaisten yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistämiseen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä on  500 euroa kuukaudessa/palkattava henkilö.

Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöpaikkojen hakuaika ilmoitetaan vuosittain paikallislehdessä, sosiaalisessa mediassa ja kunnan kotisivuilla.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on tukea henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä kohti avoimia työmarkkinoita. Lapinlahden kunnan alueella on useita kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kunnan omassa organisaatiossa sekä kumppanuusyhdistyksissä. Kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen edellyttää aktivointisuunnitelman laatimista yhdessä TE-toimiston ja sosiaalityön kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan ajaksi laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamisessa auttaa kunnan työnohjaaja. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville on varattu kuntosalivuoro Ripsakasta.

Ohjaus ja neuvonta

Kunnan työllisyyspalveluiden kautta annetaan ohjausta ja neuvontaa työllistymisen vauhdittamiseksi, joten voit olla yhteydessä työllisyyspalveluihin jos jokin työllistymisessä mietityttää. Aikavarauksella voidaan tehdä ura- ja koulutussuunnitelmaa ja käyttää apuna mm. Työterveyslaitoksen Kykyviisaria tai ForeAmmatin Osaamiskartoitusta. Työllisyyskoordinaattori auttaa myös työnantajia työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma on työllistymissuunnitelmaan verrattava ura- ja koulutuspolkujen suunnitelma. Siihen kirjataan suunnitelmaa tukevia tavoitteita sekä näihin vieviä  tehtäviä. Suunnitelmaa tehdessä keskustellaan erilaisista vaihtoehdoista, jotka olisivat juuri asiakkaan kannalta parhaita.

Aktivointisuunnitelma laaditaan kolmikantaisesti; mukana on asiakas, kunnan edustaja (sosiaalitoimistosta tai työllisyyspalveluista) sekä TE-palveluiden työntekijä. Suunnitelman laatiminen on kuntavetoista toimintaa, mikä tarkoittaa sitä, ettei TE-palveluiden työntekijä ole aina fyysisesti läsnä. Tieto välittyy kuitenkin sujuvasti kunnalta TE-toimistoon!

Yhdessä tehdyt suunnitelmat velvoittavat kaikkia osapuolia!

Suunnitelman laatimiseen velvoittaa Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 10§. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aktivointisuunnitelman laatiminen ja kuntouttava työtoiminta olisivat sidoksissa toisiinsa. Suunnitelman toteutumista seurataan yhdessä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Erilaisia vaihtoehtoja voivat olla muun muassa tukityöllistäminen, työkokeilu, eläkehakemus, kuntoutusraha tai jokin muu vastaava etuus tai palvelu.

TYÖLLISTYMISEN PALVELUKARTTA.pdf

Yhteystiedot

Työllistäminen

Nimi Nimike Puhelin
Kunnanvirasto, Asematie 4, 73100 Lapinlahti
Jääskeläinen Minna työllisyyskoordinaattori 040 4883 309
työllistäminen työvoimatuella, kesänuorten työllistäminen
Hyvönen Mari kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 040 4883 038
Tuppurainen Mirka palveluohjaaja 040 4883 310