Siirry sisältöön Etusivu

Fysioterapian palvelut

Fysioterapian ja työfysioterapian palvelut ovat saatavilla Lapinlahden terveyskeskuksessa ja Varpaisjärven terveysasemalla.

Fysioterapeutin ja kuntohoitajan toteuttamalla fysioterapialla ylläpidetään ja edistetään liiketerapian, terveyskasvatuksen ja fysikaalisen hoidon keinoin ihmisten perusliikkumista, toiminta- ja työkykyisyyttä.

Yksilöfysioterapiassa paneudutaan asiakkaan liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmiin sekä kivun hoitoon ja annetaan ohjausta omatoimisiin harjoituksiin. Yksilöfysioterapiaa toteutetaan avokäynteinä fysioterapiaosastolla ja vuodeosastolla päivittäin.

Fysioterapia järjestää erityisliikuntaryhmille ryhmätoimintaa. Ryhmään voivat osallistua henkilöt, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, joita mm. kansalaisopisto ja järjestöt tarjoavat. Lisäksi em. henkilöiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisliikuntaryhmiä ovat mm. lasten motoriikkaryhmä, neurologinen ryhmä, matalankynnyksen kuntosaliryhmä ja kevennetty nivel-tasapainoryhmä.

Lapinlahden terveyskeskuksen fysioterapian ajanvaraus on arkisin ma-pe klo 12:00 - 13:30. Varpaisjärven terveysaseman fysioterapian ajanvaraus on ma-to klo 12:00 - 13:00. Sovittujen aikojen peruminen on arkisin ma-pe klo 8:00 - 9:00.

Fysioterapiaosasto huolehtii myös lääkinnällisestä kuntoutuksesta, joka on kuvattu omassa palvelukuvauksessa.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Fysioterapiaa toteutetaan lääkärin lähetteellä.

Terveyskeskuslääkärin kirjoittamat SV3F lähetteet ohjataan yksityisiin fysioterapialaitoksiin.

Erikoissairaanhoidon laitosten jatkolähetteellä ja sosiaalihuollon maksusitoumuksella tapahtuvaa fysioterapiaa toteutetaan terveyskeskuksen fysioterapiassa.

Terveyskeskuksen vuodeosaston fysioterapiaa toteutetaan osaston lääkärin lähetteellä.

Erityisliikuntaryhmiin tarvitaan lääkärin tai fysioterapeutin lähete.

Palvelu on maksullinen.

Yksilöfysioterapia on maksullinen (kerryttää maksukattoa). Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi.

Alle 18-vuotiailta ei peritä maksua. Vuodeosaston fysioterapia sisältyy osaston hoitopäivämaksuun.

Puhelinasiointi

Apuvälineiden lainaus

Apuvälineiden lainaus, puhelinasiointi

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883595 Puh. +358 40 4883488

Fysioterapian ajanvaraus

Fysioterapian ajanvaraus ja asiakaspalvelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883595 Puh. +358 40 4883488

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutukseen liittyvä neuvonta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883617

Palvelupaikat

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Poliklinikka avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 13:00

Kaikki tiedot

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista. Kela järjestää mm. ammatillista kuntoutusta.

Kansanterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Erikoissairaanhoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062

Liittyvät palvelut

Puheterapian palvelut

Puheterapia on tarkoitettu niille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

Katso tiedot

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus.

Katso tiedot

Apuvälinepalvelut

Apuvälinelainaamosta lainataan liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä pitkä- ja lyhytaikaiseen käyttöön.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut