bannerikuva
Etusivu / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä. Terveyden edistämisestä on säädetty terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnalla sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakunnan järjestettäväksi vuoden 2020 alusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen kunnan on seurattava kuntalaistensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Samoin kunnan tulee asettaa paikallisiin tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määritellä tavoitteita tukevat toimenpiteet, seurata kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain.

Työkaluna terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä toimii kerran valtuustokaudessa laadittava laaja hyvinvointikertomus.

Lapinlahdella terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koordinoi hyvinvointikoordinaattori, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea ja koordinoida kunnan toimialojen sekä muiden toimijoiden kuten järjestöjen, yritysten ja seurojen omaa ja yhteistä työtä lapinlahtelaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hyvinvointikoordinaattori tekee yhteistyötä eri medioiden kanssa hyvinvointitiedon levittämisessä ja välittämisessä kuntalaisille sekä järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Hyvinvointikoordinaattori toimii myös yhteyshenkilönä sekä kuntiin että maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin hyvinvoinnin edistämisessä, vastaa Lapinlahden kunnan hyvinvointikertomuksen kokoamisesta yhteistyössä eri sektoreiden kanssa ja osallistuu hyvinvointikertomuksen laatimiseen hyvinvoinnin edistämisen osalta.

Hyvinvointikoordinaattori on myös mukana terveyden edistämiseen liittyvien hankkeiden käynnistämisessä, hyvien käytäntöjen ja ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittämisessä, jalkauttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa.

Lapinlahti - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 - 2020.pdf