bannerikuva
Etusivu / Kaavoitus
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä  Lapinlahden kunnassa toimii seitsenhenkinen tekninen lautakunta, jonka puheenjohtaja toimikaudella 2013-2016 on Esko Voutilainen. Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri Päivi Lamberg puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Osayleiskaavan Info 12.5.2016.pdf

Lapinlahden osayleiskaava infotilaisuus 11.4.2017.pdf

Osayleiskaavaehdotus sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 19.2 – 21.3.2018 välisenä aikana Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti sekä kunnan kotisivuilla www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet osayleiskaavaehdotukseen tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen Lapinlahden tekninen lautakunta, Asematie 4, 73100 Lapinlahti ennen nähtävillä olon päättymistä.

Lisätietoja osayleiskaavaehdotuksesta antavat:

Maanmittausinsinööri Päivi Lamberg, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 15.2.2018

Lapinlahden tekninen lautakunta

Lapinlahti osayleiskaavan kaavakartta ehdotus.pdf

Selostus Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen ehdotus.pdf

Meijeri rakennushistoriallinenselvitys.pdf

Mylly rakennushistoriallinenselvitys.pdf

Vastine luonnos.pdf

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.

 

Torin alueen asemakaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonseudun asemakaavan muutoksen torin alueen osalta. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen kaavamuutosalueella olemassa olevan liikennerakennuksen tilalle ja osoittaa toria palveleva pysäköintipaikka.

 

Korpisen rantaosayleiskaavan muutos

Tavoitteena on laatia Korpisen rantaosaleiskaavan muutos Itälammen ranta-alueelle. Suunnittelualue sijoittuu Korpisenkylän Itälammen rannalle. Muutos on lähtenyt vireille maanomistajan esityksestä. Muutos koskee tiloja 402-425-8-123, 402-426-7-1, 402-425-8-113 ja 402-425-8-143.

 

Kaavoituskatsaus