Siirry sisältöön Etusivu

Kotihoito

Kotihoidon palvelujen avulla tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Jotta kotihoidon työ mahdollistuu, asiakkaan on otettava käyttöön tarvittavat apuvälineet ja hoitotyötä helpottavat ratkaisut. Kotihoidon palvelut koostuvat tehostetusta kotikuntoutuksesta, hoito- ja hoivapalveluista sekä kotihoidon tukipalveluista. Hoiva- ja hoitopalveluihin kuuluvat henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, pukeutumisessa avustaminen, ohjaus, neuvonta ja avustaminen ravitsemukseen liittyvissä asioissa, lääkehuolto, sairaanhoidollisiin tarpeisiin vastaaminen, toimintakyvyn edistäminen, kotisaattohoito ja yöhoito.

Kotihoidon palveluita voidaan tarjota joko tilapäisinä palveluina tai säännöllisinä palveluina, jotka toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asiakkaalle tehdään kotihoidon palvelujen saamisesta kirjallinen palvelupäätös. Jos palvelupäätös on kielteinen tai asiakkaan avuntarve ei koske kotihoidon antamia palveluja, asiakas ohjataan muiden palvelujen piiriin. Kotihoidon palveluja voidaan muuttaa, vähentää tai lopettaa hoidon tarpeen muuttuessa.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä joko kotihoidon esimieheen tai oman alueen sairaanhoitajaan. Kaikki yhteydenotot ja palvelupyynnöt selvitetään seitsemän arkipäivän kuluessa. Välitöntä apua tarvitsevien kotihoito aloitetaan tarvittaessa samana päivänä.

Kotihoidon piiriin voidaan ottaa henkilö, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja apu edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista. Kotihoidon asiakkaiden palvelujen tarpeen arvioinnissa käytetään RAVA -toimintakykymittaria sekä tarvittaessa MMSE- ja CERAD -muistitestejä. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan henkilön RAVA indeksi tulee olla vähintään 1,5. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan kuitenkin aina huomioon asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne. Asiakkaan palveluiden järjestämisessä huomioidaan läheisten, yksityisten palveluntuottajien, tukihenkilöiden ja vapaaehtoistyön mahdollisuus osallistua hoidon ja palvelun järjestämiseen.

Kotihoidossa perittävä maksu määräytyy sosiaalihuoltolain ja asiakasmaksulain mukaan. Asiakasmaksun laskentaperusteina ovat palvelun määrä, palvelun käyttäjän maksukyky ja perheen koko. Asiakas toimittaa tarvittavat tuloselvitykset kotihoidon palvelusihteerille. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakas voi halutessaan tutustua maksutaulukkoon, jonka pohjalta maksu määräytyy.

Palvelupaikat

Ikäihmisten neuvola, Lapinlahti

Muistihoitajan toimipiste

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Jukolan palvelutalo

Jukola on 20 paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistihäiriöisille tarjoava palvelutalo

Kansantie 10 J, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kotipihan palvelutalo

Kotipihan 24 paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistihäiriöisille asukkaille tarjoava yksikkö.

Vanhainkodintie 10, 73201 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Laurilan ryhmäkoti

Laurila on 13 paikkainen ryhmäkoti, jonka omistaa Lapinlahden palvelukotiyhdistys, mutta palvelut tuottaa Lapinlahden kunta.

Kivistöntie 8, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 07:00 - 21:00
Ke - To: 07:00 - 21:00
Pe - La: 07:00 - 21:00
Su: 07:00 - 21:00

Kaikki tiedot

Maijalan ryhmäkoti

Maijala on 15 paikkainen ryhmäkoti, jonka palveluista vastaa kotihoito

Papintie 3, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Poliklinikka avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 13:00

Kaikki tiedot

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Sosiaalipäivystys

Katso tiedot

Lastenvalvojan palvelut

Katso tiedot

Toimeentulotuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut