Siirry sisältöön Etusivu

Kotihoito

Kotihoidon palvelujen avulla tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Jotta kotihoidon työ mahdollistuu, asiakkaan on otettava käyttöön tarvittavat apuvälineet ja hoitotyötä helpottavat ratkaisut. Kotihoidon palvelut koostuvat tehostetusta kotikuntoutuksesta, hoito- ja hoivapalveluista sekä kotihoidon tukipalveluista. Hoiva- ja hoitopalveluihin kuuluvat henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen, pukeutumisessa avustaminen, ohjaus, neuvonta ja avustaminen ravitsemukseen liittyvissä asioissa, lääkehuolto, sairaanhoidollisiin tarpeisiin vastaaminen, toimintakyvyn edistäminen, kotisaattohoito ja yöhoito.

Kotihoidon palveluita voidaan tarjota joko tilapäisinä palveluina tai säännöllisinä palveluina, jotka toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asiakkaalle tehdään kotihoidon palvelujen saamisesta kirjallinen palvelupäätös. Jos palvelupäätös on kielteinen tai asiakkaan avuntarve ei koske kotihoidon antamia palveluja, asiakas ohjataan muiden palvelujen piiriin. Kotihoidon palveluja voidaan muuttaa, vähentää tai lopettaa hoidon tarpeen muuttuessa.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä ikäihmisten palveluohjaukseen, missä tehdään palvelutarpeen arviointi. Kaikki yhteydenotot ja palvelupyynnöt selvitetään seitsemän arkipäivän kuluessa. Välitöntä apua tarvitsevien kotihoito aloitetaan tarvittaessa samana päivänä.

Kotihoidon piiriin voidaan ottaa henkilö, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja apu edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista. Kotihoidon asiakkaiden palvelujen tarpeen arvioinnissa käytetään RAVA -toimintakykymittaria sekä tarvittaessa MMSE- ja CERAD -muistitestejä. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevan henkilön RAVA indeksi tulee olla vähintään 1,5. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan kuitenkin aina huomioon asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne. Asiakkaan palveluiden järjestämisessä huomioidaan läheisten, yksityisten palveluntuottajien, tukihenkilöiden ja vapaaehtoistyön mahdollisuus osallistua hoidon ja palvelun järjestämiseen.

Kotihoidossa perittävät maksut määräytyvät sosiaalihuoltolain, asiakasmaksulain sekä Lapinlahden palvelulautakunnan vahvistaman sosiaali- ja terveydenhuollon taksan mukaisesti.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun laskentaperusteina ovat palvelun määrä, palvelun käyttäjän maksukyky ja perheen koko.

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvola

Muistihoitajan palvelut ja ikäpoli yli 65-vuotiaille

Lisää tietoa
Puh. +358 50 5054430 Puh. +358 40 4883453 Puh. +358 40 4883005

Ikäihmisten palveluohjaus

Ikääntyvän henkilön neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883674 Puh. +358 40 4883659 Puh. +358 40 4883658 Puh. +358 40 4883531

Kotihoito

Kotihoito on tarkoitettu ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumisen tukemiseen.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883551 Puh. +358 50 5697677 Puh. +358 40 4883654 Puh. +358 50 5726263 Puh. +358 40 4883553 Puh. +358 40 4883598 Puh. +358 40 4883554 Puh. +358 40 4883587 Puh. +358 40 4883683 Puh. +358 40 4883601 Puh. +358 40 4883693 Puh. +358 40 4883697

Omaishoidontuki yli 65-vuotiaat

Omaishoidontuki yli 65-vuotiaille vanhuksille, vammaisille tai sairaille.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883674

Palvelupaikat

Ikäihmisten neuvola, Lapinlahti

Muistihoitajan palvelu Terveysneuvontaa yli 65-vuotiaille Luennot ikääntymiseen ja aivoterveyteen liittyen ryhmille

Juhani Ahontie 8, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Soittoajat
Ti - Ke: 08:00 - 09:00
To: 08:00 - 09:00

Kaikki tiedot

Ikäihmisten palveluohjaus

Ikääntyvän henkilön neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Tavoitettavissa puhelimitse
Ma - Ti: 07:00 - 15:00
Ke - To: 07:00 - 15:00
Pe: 07:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Jukolan palvelutalo

Jukola on 20 paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistihäiriöisille tarjoava palvelutalo.

Kansantie 10 J, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kotipihan palvelutalo

Kotipihan 24 paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistihäiriöisille asukkaille tarjoava yksikkö.

Vanhainkodintie 10, 73201 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 08:00 - 16:00

Lapinlahden terveyskeskus, potilastoimisto
Ma - Ti: 08:00 - 14:00
Ke - To: 08:00 - 14:00
Pe: 08:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Laurilan ryhmäkoti

Laurila on 13 paikkainen ryhmäkoti, jonka omistaa Lapinlahden palvelukotiyhdistys, mutta palvelut tuottaa Lapinlahden kunta.

Kivistöntie 8, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 07:00 - 21:00
Ke - To: 07:00 - 21:00
Pe - La: 07:00 - 21:00
Su: 07:00 - 21:00

Kaikki tiedot

Maijalan ryhmäkoti

Maijala on 15 paikkainen ryhmäkoti, jonka palveluista vastaa kotihoito

Papintie 3, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle p. 0172720455
Ma - Ti: 08:00 - 14:00
Ke - To: 08:00 - 14:00
Pe: 08:00 - 13:00

Kaikki tiedot

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Ikäihmisten neuvola

Katso tiedot

Tehostettu palveluasuminen

Katso tiedot

Lyhytaikainen hoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut