Siirry sisältöön Etusivu

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Perusasteella (1-9 luokka) terveydenhoitaja tarkastaa oppilaat vuosittain terveystapaamisten yhteydessä. Näiden tapaamisten sisältö koostuu oppilaan pituuden ja painon mittaamisesta sekä ryhdin seurannasta. Oppilaan näkö, värinäkö, kuulo, verenpaine ja hemoglobiini tutkitaan tarpeen mukaan sekä annetaan tarvittavat rokotukset Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Huomiota kiinnitetään myös oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 5. ja 8. luokan oppilaille ja vanhemmille tehdään kirjallinen terveyskysely.

Koululääkäri tekee terveystarkastuksen 1., 5. ja 8.-9 luokan oppilaille. Oppilaille annetaan nuorison terveystodistus 8-9 luokan tarkastuksessa.

Yhteistyö fysioterapian kanssa:

Koululääkärin ja terveydenhoitajan lähetteellä fysioterapiassa tehdään oppilaiden ryhtitarkastuksia ja annetaan neuvontaa. Koululääkärin lähetteellä toteutetaan yksilöfysioterapiaa, opetetaan omatoimisia harjoitteita ja seurataan harjoitusten vaikuttavuutta.

Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä on tarvittaessa heidän tukenaan kasvatustyössä.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin.

Kouluterveydenhuolto edistää kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Kouluterveydenhoitajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Oppilaille annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vesirokkorokotetta tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta kaikille 1.1.2016 ja sen jälkeen syntyneille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi vesirokko -rokotetta (1,5 v ja 6 v). Kansallisen rokotusohjelman vesirokkorokotukset annetaan neuvolan ja koulun ikäkausitarkastuksissa syyskuusta 2017 alkaen.

Puhelinasiointi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse ja Wilma-viestillä.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883332 Puh. +358 40 4883331 Puh. +358 40 4883327

Palvelupaikat

Alapitkän koulu

Alapitkällä sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Alapitkäntie 45, 71910 ALAPITKÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Martikkalan koulu

Martikkalassa sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6 ja esiopetusta.

Martikkalantie 552, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Matin ja Liisan koulu

Lapinlahden keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-9.

Koulukuja 14, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nerkoon koulu

Nerkoolla sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Iisalmentie 770, 73120 NERKOO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Paloisten koulu

Paloisen koulussa on esikoulu ja vuosiluokkien 1-6 perusopetusta.

Paloisentie 413, 74470 PALOINEN

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varpaisjärven koulu

Varpaisjärven koululla annetaan vuosiluokkien 1-9 perusopetusta.

Koulutie 1, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut