Siirry sisältöön Etusivu

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

Lääkärin ajanvarausvastaanotolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat kiireetöntä hoitoa. Kiireetön hoito on annettava määräajassa.

Sairaanhoitajan ajanvarausvastaanotolle potilas voi hakeutua hoitotoimenpiteitä varten. Vastaanotolla toteutettavia hoitotoimenpiteitä ovat mm. hoitajan kirjoittama sairauslomatodistus (äkillinen ylähengitystietulehdus, mahatauti), haavanhoito, ompeleiden poisto, rokotus, verenpaineen ja verensokerin mittaus seurannassa olevalta potilaalta. Vastaanotolla potilas saa myös ohjausta ja neuvontaa terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa.

Tarvittaessa hoitaja ohjaa potilaan lääkärin vastaanotolle.

Diabetes-, astma-/uniapnea, sydän- ja reumahoitajan vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Em. palveluista on omat kuvaukset.

Lapinlahden terveyskeskuksessa potilastoimiston yhteydessä on HOITAJAN VASTAANOTTO, jossa voi asioida vuoronumerolla tai puhelimitse. Hoitajan vastaanotolla hoidetaan potilaiden reseptien uusinnat ja vastataan koetulosten tiedusteluihin sekä annetaan ohjeistusta (mm. Marevan hoidon annostelu).

Terveydenhuollossa on käytössä sähköiset reseptit. Reseptien käsittelyaika on kahdeksan (8) vuorokautta. Reseptien uusimisen tarve tulee tiedottaa terveyskeskukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen lääkkeiden loppumista joko puhelimitse tai asioimalla potilastoimistossa hoitajan vastaanotolla. Reseptin uusimispyynnön voi lähettää myös omakanta-palvelun (Kanta.fi/omakanta) tai apteekin kautta.

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle puhelinneuvonnan kautta. Ei-kiireellisten aikojen varaaminen ma-pe klo 10:00-14:00 p. 017 272 0414.

Ajanvaraus sairaanhoitajan vastaanotolle puhelimitse arkisin klo 8:00-13:00 p. 017 272 0451.

Sairaanhoitajan vastaanotto on avoinna arkisin klo 8:00-15:00.

Potilastoimiston hoitajan vastaanotto on avoinna arkisin ma-pe klo 8.00 - 11.30. Asiointi puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 14.00 p. 017 272 0414.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Lääkärin vastaanotolle tultaessa mukana on oltava KELA-kortti ja voimassa oleva lääkelista sekä verenpaineen seurantakortti tai verenpaineen omaseurantatiedot, jos semmoinen on käytössä.

Ulkomaalaiselle henkilölle tai ulkomailla asuvalle suomalaiselle annetaan muuta kuin kiireellistä hoitoa vain erillisen sopimuksen perusteella ja tällöin pääsääntöisesti peritään todellisten kustannusten suuruinen korvaus, ellei kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Kiireellisen sairaanhoidon osalta ulkomaalaisia koskevat samat määräykset kuin suomalaisia.

Pääsääntöisesti terveyskeskuksessa uusitaan terveysasemalla sairautensa vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptejä. Puhelinreseptejä ei enää nykyisin toimiteta kuin erityistapauksissa.

Palvelu on maksullinen yli 18 -vuotiaille, ei koske veteraaneja eikä sotainvalideja.

Terveyskeskuksen käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Maksu sisältyy maksukattoon.

Rokotteiden antamisesta peritään vastaanoton käyntimaksu silloin kun rokote ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan.

Käyttämättömästä ja perumatta jääneestä vastaanottoajasta peritään maksu.

Asiakasmaksut on kuvattu tarkemmin Asiakasmaksut -liitteessä.

Verkkoasiointi

Omakanta

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, jossa voit nähdä reseptit, laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset sekä hoitoon liittyvät kirjaukset.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Hoitajan vastaanoton ajanvaraus, poliklinikka

Poliklinikan sairaanhoitajan, diabetes-, reuma-, astma-/uniapnea- ja sydänhoitajan neuvontapalvelu ja ajanvaraus vastaanotolle.

Lisää tietoa
Puh. +358 17 2720451 Puh. +358 17 2720455

Lääkärin vastaanoton ajanvaraus

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle.

Lisää tietoa
Puh. +358 17 2720414 Puh. +358 17 2720455

Rokotukset

Ajanvaraus rokotushoitajan vastaanotolle (mm. matkailijoiden rokotukset).

Lisää tietoa
Puh. +358 17 2720453

Tartuntataudit

Asiakaspalvelu ja neuvonta tartuntatauteihin liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883458

Palvelupaikat

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle p. 0172720455
Ma - Ti: 08:00 - 14:00
Ke - To: 08:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Hoitajan vastaanotolla saa esimerkiksi terveysneuvontaa, haavanhoitoa, ompeleiden poistoja ja rokotuksia. Tarvittaessa hoitaja ohjaa potilaan lääkärin vastaanotolle.

Kiireetön hoito on annettava määräajassa. Potilaan on virka-aikana saatava yhteys terveyskeskukseen välittömästi joko puhelimitse tai tulemalla itse paikalle. Soittopyyntöihin vastataan viipymättä, usein käytännössä saman päivän kuluessa.

Hoidon tarve saatetaan alustavasti arvioida jo puhelimessa, mutta viimeistään arvio tehdään kolmen arkipäivän kuluessa potilaan yhteydenotosta. Tarpeellinen hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mikä tarkoittaa enintään kolmea kuukautta.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Koululaisten suun terveydenhuolto

Katso tiedot

Kuvantamispalvelut

Katso tiedot

Äitiysneuvolapalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut