Siirry sisältöön Etusivu

Lääkäripäivystys

Päivystyksessä potilaalle annetaan kiireellistä hoitoa. Palvelu on tarkoitettu äkillisten ja heti saman päivän aikana hoitoa vaativien sairauksien ja tapaturmien hoitoa varten. Hoidon tarve voi aiheutua myös äkillisestä pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta tai toimintakyvyn heikentymisestä. Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita näiden kotikunnasta riippumatta. Hätätilanteissa on aina soitettava hätäkeskukseen puh. 112.

Puhelinneuvonnassa ja akuuttivastaanotolla sairaanhoitaja arvioi asiakkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden, antaa hoito-ohjeita ja varaa tarvittaessa ajan päivystävälle lääkärille. Välitöntä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan päivystyksessä ilman ajanvarausta.

Lääkäripäivystyksen ja akuuttivastaanoton palvelut ovat saatavilla Lapinlahden terveyskeskuksessa arkipäivisin klo 8-18 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8-16. Arkisin klo 18-08 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 16-08 päivystys on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Iisalmen sairaalassa.

Päivystyksen käyntimaksu peritään 18 -vuotta täyttäneiltä, ei veteraaneilta eikä sotainvalideilta. Terveyskeskuksen käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa. Päivystyksen/akuuttivastaanoton käyntimaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, jolloin terveyskeskuksen käyntimaksua ei peritä. Jokaiselta päivystyskäynniltä peritään maksu.

Käyttämättömästä ja perumatta jääneestä vastaanottoajasta peritään maksu.

Puhelinasiointi

Akuuttivastaanoton ja päivystyksen puhelinneuvonta ja ajanvaraus

Akuuttivastaanoton ja päivystyksen puhelinneuvonta, hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus.

Lisää tietoa
Puh. +358 17 2720411 Puh. +358 17 2720451

Palvelupaikat

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa. Hoidon tarve voi aiheutua äkillisestä sairastumisesta tai vammautumisesta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä. Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita näiden asuinpaikasta riippumatta.

Hoitaja tai lääkäri tekee potilaalle hoidontarpeen arvioinnin, jossa määritellään hoidon kiireellisyys ja tarve. Jos hoidon tarve ei ole kiireinen, potilaan tulee hakeutua terveyskeskukseen virka-aikana.

Päivystyspalveluita on saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. Ympärivuorokautinen päivystys järjestetään suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Hammashoidon päivystys

Katso tiedot

Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

Katso tiedot

Lastenneuvolapalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut