Siirry sisältöön Etusivu

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jolla on pysyvä vamma tai haitta, joka olennaisesti vaikeuttaa hänen selviytymistään työstä ja/tai päivittäisistä toiminnoista.

Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnällinen kuntoutus sisältää neuvontaa, tutkimuksia, toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta ja/tai kuntoutusohjausta. Vajaakuntoisen henkilön fyysistä ja/tai psyykkistä työ- ja toimintakykyä pyritään parantamaan ja ylläpitämään, tavoitteena itsenäinen suoriutuminen ja aktiivinen elämä.

Kuntoutustyöryhmä vastaa omalta osaltaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta, apuvälinehankinnoista ja vaikeavammaisten apuvälineistä sekä valitsee veteraanit laitoskuntoutusjaksoille ja avokuntoutukseen.

Kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu laitoshoidossa. Maksu koskee vain lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetussa asetuksessa tarkoitettua vammaista henkilöä ja kehitysvammaisten erityishuoltona annettua kuntoutushoitoa.

Puhelinasiointi

Apuvälineiden lainaus

Apuvälineiden lainaus, puhelinasiointi

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883595 Puh. +358 40 4883595

Fysioterapian ajanvaraus

Fysioterapian ajanvaraus ja asiakaspalvelu.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883595 Puh. +358 40 4883488

Palvelupaikat

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle p. 0172720455
Ma - Ti: 08:00 - 14:00
Ke - To: 08:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, joka on osa sairaanhoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, työ- tai toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Kansanterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Fysioterapian palvelut

Katso tiedot

Apuvälinepalvelut

Katso tiedot

Puheterapian palvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut