Etusivu

Lapinlahden kunta kunnanvirasto

Kunnanvirastolla sijaitsevat seuraavat palvelut:

Hallintokeskus, sivistysosasto, sosiaaliosasto, tekninen osasto

Kunnan arkisto

Kaskikuusen kansalaisopisto

Lapinlahden Vesi Oy

Lapinlahden Kaskihovi Oy

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lapinlahti

Käyntiosoite

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Reitti tänne

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Puhelin

Vaihde
+358 17272000 (pvm/mpm)


Palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa lasten hoidossa ja kotitöiden tekemisessä silloin, kun perheessä on tuen tarvetta.

Katso tiedot

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Vuosittain kunta jakaa hakemusten perusteella kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- sekä toiminta-avustuksia yhteisöille ja yksityisille tahoille.

Katso tiedot

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhe saa siinä tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

Katso tiedot

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Katso tiedot

Lastenvalvojan palvelut

Kunnan lastenvalvoja hoitaa isyysasioita ja vahvistaa erotilanteessa sopimukset lasten asumisesta, huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta.

Katso tiedot

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennuksen sijainnin merkitseminen, sijaintikatselmus.

Katso tiedot

Perhetyö

Perhetyö toteutuu kotiin annettavana palveluna tai ryhmätoimintana. Perhetyö on ohjausta, neuvontaa ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaamista.

Katso tiedot

Toimeentulotuki

Kunta myöntää hakemuksesta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuesta vastaa Kansaneläkelaitos v. 2017 alusta alkaen.

Katso tiedot

Vaalit

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä sekä kuntavaalien ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta kunnassa.

Katso tiedot

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä, kun tukea tarvitaan mm. sosiaalisista ja taloudellisista syistä tai jaksamisen tueksi.

Katso tiedot

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

Katso tiedot

Päihdehuolto

Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen ohjausta ja neuvontaa päihdeasioissa.

Katso tiedot

Lyhytaikainen hoito

Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

Katso tiedot

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta/nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sitten kun sijaishuolto on päättynyt.

Katso tiedot

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä sosiaalityön apua.

Katso tiedot

Osoitteen antaminen

Osoite muodostuu tien tai kadun nimestä ja numerosta.

Katso tiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tavoitteena on kuntalaisten laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-asemakaava on ranta-alueen rakentamista ohjaava kaava, joka laaditaan silloin, kun suunniteltu hanke poikkeaa ranta-alueen yleiskaavasta.

Katso tiedot