Siirry sisältöön Etusivu

Lapset ja lapsiperheet

Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Sitä painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain.

Asuinkuntastrategia 2011-2017

visiona ” Elinvoimainen Lapinlahti” 2025 

Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. 
- Yleisen viihtyvyyden lisääminen, kylien erityispiirteiden ja hankkeiden tukeminen. 
- Yhteisöllisen ilmapiirin lisääminen. 

Kestävä ympäristöpolitiikka. 
- Kestävän kehityksen huomioiminen palvelutuotannossa ja asumisessa.
- Monipuoliset asumisen, elämisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet koko kunnan alueella eri ikäisille perheille.
- Riittävä tontti- ja vuokra-asuntotarjonta, kysyntää vastaava kaavoituspolitiikka ja rantojen yhteiskäyttö eri puolilla kuntaa.

Toimivat, nopeat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet. 
-  Koko kunnan tarvetta vastaava tietoliikenneverkko mahdollistaa asumisen ja työnteon myös maaseutualueilla.

Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin muuallakin. 
-  Suunnitelmallinen liikenneturvallisuuden edistäminen, raide- ja maantieliikenteen edistäminen kunnan keinoin, turvalliset kevyen liikenteen väylät,