Siirry sisältöön Etusivu

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiossa toimii sekä monialainen opiskelijahuoltoryhmä että yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, joiden tehtävänä on edistää lukiolaisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Monialainen opiskelijahuoltoryhmä koostuu koulun opiskeluhuollossa työskentelevistä henkilöistä (mm. opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, rehtori) ja se pyrkii edistämään hyvinvointia luomalla ohjeistukset ja riittävät edellytykset opiskeluhuoltotyöhön. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluu koulun henkilökuntaa, opiskelijoita sekä huoltajia. Yhteisöllinen opiskeluhuolto keskittyy miettimään konkreettisia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lukion toimintaympäristön viihtyvyyden takaamiseksi.

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelupaikat

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

Tietoa, taitoa ja taidetta. Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio tarjoaa laajan yleissivistyksen ja monipuolisen kuvataiteen opiskelun.

Kivistöntie 2, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Pääsääntöiset aukioloajat (poikkeukset mahdollisia)
Ma: 08:15 - 15:00
Ti: 08:15 - 14:15
Ke: 08:15 - 14:45
To - Pe: 08:15 - 14:15

Kaikki tiedot

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut