Siirry sisältöön Etusivu

Lukiokoulutus

Lapinlahdella on toiminut yleislukio vuodesta 1948 lähtien ja kuvataiteen erityislukiona lukio on toiminut vuodesta 1987 lähtien. Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio tarjoaa yleissivistystä, antaa valmiuksia korkeakouluopintoihin sekä tarjoaa laajan kuvataiteellisen yleissivistyksen.

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukiossa on laaja opintotarjonta, ja mahdollisuus suorittaa kurkistusopintoja korkeakouluihin. Yleislukion opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan kuvataidelukion tarjonnasta itseään kiinnostavia opintoja ja vapaa-ajan urheiluvalmennus voidaan hyväksyä liikunnan valinnaisiksi opinnoiksi.

Voit hakea lukioon valtakunnallisessa yhteishaussa

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Palvelupaikat

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

Opiskelijoita ja vierailijoita palvelee koulun kanslian henkilökunta.

Kivistöntie 2, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut