Siirry sisältöön Etusivu

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveysneuvolan palvelut ovat saatavilla Lapinlahden ja Varpaisjärven toimipisteissä.

Lapinlahden toimipiste palvelee Lapinlahden terveyskeskuksen alakerrassa, Kansantie 10. Nuorten mielenterveyspalvelujen toimipiste on Asematie 8.

Varpaisjärven toimipiste palvelee Varpaisjärven terveysasemalla, Mäkitie 3.

Mielenterveysneuvolassa annetaan ohjausta, neuvontaa ja terapeuttista tukea nuoruusiän ongelmissa, aikuisten elämäntilannekriiseissä sekä parisuhdeongelmissa. Palvelut on kohdennettu aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille sekä heidän perheilleen elämäntilannekriiseissä, parisuhdeongelmissa, nuoruusiän ongelmissa ja erilaisissa psyykkisissä pulmissa.

Lisäksi mielenterveysneuvola vastaa mielenterveysongelmien perusterveydenhuollon hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä Kuntoutuskoti Virkun kanssa.

Mielenterveysneuvolaan ei tarvita lähetettä ja hakeutuminen tapahtuu suoraan työntekijöihin yhteyttä ottamalla. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteydenotto arkisin virka-aikaan. Neuvonta ja ajanvaraus arkisin klo 9-10 p. 040 4883092. Asiakkaat, joilla jo kontakti työntekijään voivat olla yhteydessä suoraan työntekijöiden puhelinnumeroihin. Akuuteissa tilanteissa yhteys suoraan terveyskeskuksen päivystykseen.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Lääkärin perumattomista ja käyttämättä jääneistä vastaanottoajoista veloitetaan peruuttamaton poisjäänti maksu.

Puhelinasiointi

Mielenterveysneuvola

Mielenterveysneuvolan asiakaspalvelu, neuvonta ja ajanvaraus vastaanotolle.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883092 Puh. +358 40 4883471 Puh. +358 40 4883476 Puh. +358 40 4883475 Puh. +358 40 4883257 Puh. +358 40 4883477 Puh. +358 40 4883472

Palvelupaikat

Perhe- ja mielenterveysneuvola

Perhe- ja mielenterveysneuvolan palvelut ovat saatavilla arkisin ajanvarauksella. Yhteydenotot suoraan työntekijöiden kautta soittoajalla.

Mäkitie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Mielenterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116

Liittyvät palvelut

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

Katso tiedot

Reseptien uusiminen ja koetulosten tiedustelu

Katso tiedot

Lääkäripäivystys

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut