Siirry sisältöön Etusivu

Mielenterveyspalvelut

Lapinlahden kunnassa on yhdistetty perhe- ja mielenterveysneuvola Käskynkkä. Mielenterveysneuvolan palvelut ovat saatavilla Lapinlahden toimipisteessä Käskynkässä ja Varpaisjärven terveysasemalla.

Mielenterveysneuvolassa annetaan ohjausta, neuvontaa ja terapeuttista tukea nuoruusiän ongelmissa, aikuisten elämäntilannekriiseissä sekä parisuhdeongelmissa. Palvelut on kohdennettu aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille sekä heidän perheilleen elämäntilannekriiseissä, parisuhdeongelmissa, nuoruusiän ongelmissa ja erilaisissa psyykkisissä pulmissa.

Lisäksi mielenterveysneuvola vastaa mielenterveysongelmien perusterveydenhuollon hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä Kuntoutuskoti Virkun kanssa.

Mielenterveysneuvolaan ei tarvita lähetettä ja hakeutuminen tapahtuu suoraan työntekijöihin yhteyttä ottamalla. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteydenotto arkisin virka-aikaan. Työn luonteen vuoksi hoitaja ei voi aina vastata puhelimeen mutta hän soittaa takaisinpäin pääsääntöisesti saman työpäivän aikana jättäessäsi soittopyynnön puhelinvastaajaan.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Lääkärin perumattomista ja käyttämättä jääneistä vastaanottoajoista veloitetaan peruuttamaton poisjäänti maksu.

Puhelinasiointi

Mielenterveysneuvola

Mielenterveysneuvolan asiakaspalvelu, neuvonta ja ajanvaraus vastaanotolle.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883471 Puh. +358 40 4883472 Puh. +358 40 4883476 Puh. +358 40 4883475 Puh. +358 40 4883473 Puh. +358 40 5172594

Palvelupaikat

Varpaisjärven perhe- ja mielenterveysneuvola

Perhe- ja mielenterveysneuvolan palvelut ovat saatavilla arkisin ajanvarauksella. Yhteydenotot suoraan työntekijöiden kautta soittoajalla.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Kaikki tiedot

Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja depressiohoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. He myös tutkivat ja hoitavat mielisairauksia ja muita mielenterveyden häiriöitä.

Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Mielenterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116

Liittyvät palvelut

Seulontatutkimukset

Kunta järjestää joukkoseulontatutkimuksia tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Katso tiedot

Puheterapian palvelut

Puheterapia on tarkoitettu niille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

Katso tiedot

Kuvantamispalvelut

Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa. Tutkimuksia tekevät mm. terveyskeskukset, sairaalat ja yksityiset.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut