Etusivu

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä opiskelijoiden, oppilashuollon, muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Lukion ja Portaanpään kansanopiston (lukio tai toisen asteen ammatillinen koulutus) opiskelijat käyvät terveydenhoitajan määräaikaisessa terveystarkastuksessa opintojen 1. ja 2. vuonna. Tapaamisessa huomioidaan opiskelijan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä opiskeluissa jaksaminen. Lääkärintarkastus on opintojen 2. vuonna. Palvelua saa myös mielenterveys- ja päihdekysymyksissä, seksuaaliterveydessä ja suun terveydenhuollossa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan palveluita tarpeen mukaan.

Opiskeluterveydenhuollossa annetaan rokotuksia Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Yhteistyö fysioterapian kanssa: Koululääkärin ja terveydenhoitajan lähetteellä tehdään ryhtitarkastuksia ja -neuvontaa. Koululääkärin lähetteellä toteutetaan yksilöfysioterapiaa, opetetaan omatoimisia harjoitteita ja seurataan harjoitusten vaikuttavuutta.

Terveydenhoitajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Puhelinasiointi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse ja Wilma-viestillä. Lukion terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883332 Puh. +358 40 4883331 Puh. +358 40 4883327

Palvelupaikat

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

Oppilaita ja vierailijoita palvelee koulun kanslian henkilökunta.

Kivistöntie 2, 73100 LAPINLAHTI

Kaikki tiedot

Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla on oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin sen kunnan alueella, jossa oppilaitos sijaitsee. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.

Opiskelijoiden terveydenhuolto voidaan kunnan suostumuksella järjestää myös muulla Valviran hyväksymällä tavalla, kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta. Kaikille opiskelijoille tarjotaan terveystarkastuksia ja -palveluita tarpeen mukaan. Palvelua saa myös mielenterveys- ja päihdekysymyksissä, seksuaaliterveydessä ja suun terveydenhuollossa.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut