Siirry sisältöön Etusivu

Perheneuvolan palvelut

Perheneuvolan palvelut ovat saatavilla Lapinlahden ja Varpaisjärven toimipisteessä.

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua lapinlahtelaisten alle 13-vuotiaiden kasvuun, kehitykseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä lapsiperheiden parisuhde- ja perheongelmissa.

Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä ja hakeutuminen tapahtuu suoraan työntekijöihin yhteyttä ottamalla. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteydenotot puhelimitse arkisin virka-aikana. Työn luonteen vuoksi hoitaja ei aina pysty vastaamaan puhelimeen mutta jättäessäsi soittopyynnön, hän soittaa takaisinpäin pääsääntöisesti saman työpäivän aikana.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Lääkärin perumattomista ja käyttämättä jääneistä vastaanottoajoista peritään maksu.

Verkkoasiointi

Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava.

Lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa lasten hoidossa ja kotitöiden tekemisessä silloin, kun perheessä on tuen tarvetta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883388

Perheneuvola

Perheneuvolan asiakaspalvelu, neuvonta ja ajanvaraus.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883346 Puh. +358 40 4883345

Palvelupaikat

Perhe- ja mielenterveysneuvola

Perhe- ja mielenterveysneuvolan palvelut ovat saatavilla arkisin ajanvarauksella. Yhteydenotot suoraan työntekijöiden kautta soittoajalla.

Mäkitie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lapsiperheet voivat saada kasvatus- ja perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. Palvelu on luottamuksellista.

Neuvontaan sisältyy lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja muuta tukea. Työhön voi osallistua sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen ammattilaisia.

Työmuotoja ovat ohjaus, neuvonta, tutkimukset, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, puheterapia sekä sijaisperheiden valmennus.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Liittyvät palvelut

Äitiysneuvolapalvelut

Katso tiedot

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

Katso tiedot

Lastenneuvolapalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut