Siirry sisältöön Etusivu

Perusopetus

Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Perusopetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Lapinlahdella perusopetusta tarjotaan Matin ja Liisan koululla, Varpaisjärven koululla, Alapitkän koululla, Nerkoon koululla, Martikkalan koululla ja Paloisen koululla.

Palvelupaikat

Alapitkän koulu

Alapitkällä sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Alapitkäntie 45, 71910 ALAPITKÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Martikkalan koulu

Koulumme on 47 oppilaan kyläkoulu Lapinlahdella, Martikkalan kylässä

Martikkalantie 552, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Matin ja Liisan koulu

Lapinlahden keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-9.

Koulukuja 14, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nerkoon koulu

Nerkoolla sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Iisalmentie 770, 73120 NERKOO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Paloisten koulu

Paloisen koulussa on esikoulu ja vuosiluokkien 1-6 perusopetusta.

Paloisentie 413, 74470 PALOINEN

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varpaisjärven koulu

Varpaisjärven koululla annetaan vuosiluokkien 1-9 perusopetusta.

Koulutie 1, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628