Siirry sisältöön Etusivu

Potilasasiamiehen palvelut

Terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla nimettynä potilasasiamies, joka neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä tiedottaa potilaan oikeuksista.

Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasasiamies on tavoitettavissa puhelimitse tiistaisin klo 12:00-15:00, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10:00-13:00.

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee sopia etukäteen.

Puhelinasiointi

Potilasasiamies

Neuvonta ja ohjaus.

Lisää tietoa
Puh. +358 50 3415244

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän myös neuvoo, miten potilas voi hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785