Siirry sisältöön Etusivu

Potilasasiamiehen palvelut

Terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla nimettynä potilasasiamies, joka neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä tiedottaa potilaan oikeuksista.

Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasasiamies on tavoitettavissa puhelimitse tiistaisin klo 12:00-15:00, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10:00-13:00.

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee sopia etukäteen.

Puhelinasiointi

Potilasasiamies

Neuvonta ja ohjaus.

Lisää tietoa
Puh. +358 50 3415244

Palvelupaikat

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle p. 0172720455
Ma - Ti: 08:00 - 14:00
Ke - To: 08:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785