Etusivu

Puheterapian palvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen, yksilö- ja/tai ryhmäterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen sekä kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen. Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle. Pääpaino puheterapiassa on alle kouluikäisissä lapsissa. Puheterapiaan tullaan yleisemmin lastenneuvolan lähetteellä. Puheterapiaan voi tulla myös suoraan ilman lähetettä. Puheterapian asiakkaita ovat myös vuodeosaston aikuisneurologiset (esim. afasia tai nielemishäiriö) potilaat.

Puheterapian palvelut on kuvattu kunnan kotisivulla.

Puheterapiaan tullaan yleisemmin lastenneuvolan lähetteellä. Puheterapiaan voi tulla myös suoraan ilman lähetettä.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Palvelupaikat

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Akuuttivastaanotto, päivystys, puhelinneuvonta
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Poliklinikka
Ma - Ti: 08:00 - 15:00
Ke - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 13:00

Varpaisjärven terveysaseman sulku, laboratorion näytteenotto on avoinna keskiviikkoisin klo 8-11. (3.6.2019 - 1.9.2019)

Kaikki tiedot

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Fysioterapian palvelut

Fysioterapialla ylläpidetään ja edistetään liiketerapian, terveyskasvatuksen ja fysikaalisen hoidon keinoin ihmisten toiminta- ja työkykyisyyttä.

Katso tiedot

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus.

Katso tiedot

Apuvälinepalvelut

Kunta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarjoamisesta. Apuvälineiden saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama apuvälineen tarve.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut