Siirry sisältöön Etusivu

Rakentamisen luvat

Lapinlahdella rakentamiseen liittyvät luvat haetaan rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupa tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen:
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen käyttöönotto, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintiloiksi jne.)
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen (esim. loma-asunnon muuttaminen asuinkäyttöön)

Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa tai toimenpideilmoituksen. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos.

Myös rakennuslupien jatkamiseksi haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki luvan edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Rakennusluvista perittävät maksut määräytyvät voimassa olevan taksan mukaisesti.

Lomakkeet

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupa, puiden kaataminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuuleminen rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennuksen purkaminen

Purkamislupa, purkamisilmoitus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennuslupahakemus

Rakennusluvan hakeminen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupa

Suunnittelutarveratkaisu, poikkeamislupa

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Jätteenkuljetus

Katso tiedot

Omakotitontin ostaminen tai vuokraaminen

Katso tiedot

Lapinlahden Vesi Oy: Vesi- ja/tai viemäriliittymän omistajan vaihtuminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut