Siirry sisältöön Etusivu
Omaishoito
Omaishoitolain (937/2005) mukaan omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitajalle myönnettävästä rahallisesta korvauksesta eli hoitopalkkiosta sekä hoidettavan ja hoitajan saamista palveluista, hoitajalle järjestetystä vapaa-ajasta.

Omaishoito

Nimi Nimike Puhelin
Pajala Elisa vanhustyönjohtaja 040 4883 531